learning4u logo

Alla våra utbildningar

När ni har förändringar, - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. Utbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt.Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.

 

 

Alla våra utbildningar

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtalet är ofta viktigare än lönebeskedet

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Vinnande Kundbemötande : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Självledarskap - de 4 principerna för att få självgående medarbetare

Självledarskap - de 4 principerna för självgående medarbetare

Medarbetare som leder sig själva, tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm. Men det kräver......

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som hanterar djurägare i kliniken. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Hur kan förebygga och hantera missnöjda djurägare?

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som är chef eller ledare i djursjukvården. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Skulle du önska att fler djurägare lämnar kliniken nöjda?

Självledarskap - de 5 principerna

Självgående medarbetare som tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm.

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Ni har kunskapen , vi har träningsmetoden med skådespelare. Tillsammans gör vi skillnad i era säljresultat.

Gör din ledningsgrupp effektivare

Gör din ledningsgrupp effektivare - träna ert samspel praktiskt med skådespelare

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp.

Svåra samtal - för ett hållbart arbetsklimat

Vår praktiska utbildning i svåra och känsliga samtal gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra svåra samtal med dina medarbetare.....

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

Förebygga Hot & Våld på jobbet 1 dag eller 2 halvdagar

SAM i praktiken

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Utbildning i konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Din bokningsförfrågan är mottagen.