learning4u logo

Alla våra utbildningar

När ni har förändringar, - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. Utbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt.Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.

 

 

Alla våra utbildningar

Svåra samtal

Utbildning Svåra samtal : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna inför omorganisation och uppsägningar med skådespelare.

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtal : Digitalt eller IRL - 3 eller 4 tim

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Uppsägning pga arbetsbrist

Utbildning uppsägning pga arbetsbrist

Uppsägningssamtal gestaltas av skådespelare. Fakta och starka känslor!

Vinnande Kundbemötande : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ta besvärliga samtal - stärk arbetsmiljön

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

Förebygga Hot & Våld på jobbet 1 dag eller 2 halvdagar

SAM i praktiken 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

SAM i praktiken kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Arbetsmiljön och Covid-19 1 dag eller 2 halvdagar

Krishantering - avlastningssamtal 1 dag eller 2 halvdagar

Svåra samtal öppen kurs

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Utbildning Förändringsledning : Digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Utbildning i lönesamtal för medarbetare : Digitalt eller IRL

Träna på verkligheten innan den inträffar.

Utbildning i konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla Bloom Kopia

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

Hur uppfattas du?

Hur uppfattas du? Utbildning med DISC halvdag

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.