learning4u logo

Alla våra utbildningar

När ni har förändringar, - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. Utbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt.Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.

 

 

Alla våra utbildningar

Svåra samtal i praktiken

Utbildning Svåra samtal i praktiken

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

Lönesamtal i praktiken

Utbildning Lönesamtal i praktiken för chefer

För chefer som vill känna sig trygga i lönesamtalet och behöver träna på skarpa lönesamtal.samtal

Värderingsstyrd kultur

Utbildning Värderingsstyrd kultur i praktiken

Resultatet är entydigt och vi kan konstatera samma samband som tidigare år mellan en stark företagskultur, tillväxt och avkastning. Värderingsstyrda bolag växer mer och har bättre lönsamhet visar en färsk studie* av 600 företag i Sverige.

Arbetsmiljöutbildningar i praktiken

Utbildning Arbetsmiljö i praktiken

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Konfliktkompetent ledarskap i praktiken

Utbildning Konfliktkompetent ledarskap i praktiken

Din förmåga som chef att hantera vardagliga konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande och arbetsklimatet som i sin tur påverkar gruppens effektivitet.

Uppsägningssamtalet

Utbildning uppsägningssamtal - arbetsbrist

Även om uppsägningen grundar sig på en tydlig arbetsbrist och sakfrågan är ”lätt” avklarad så möter du en människa som ställs inför avgörande förändringar. Ofta minns den uppsagde känslan och en del av orden i uppsägningssamtalet många år efteråt.

Värderingsstyrd kultur - för alla

Utbildning i värderingsstyrd kultur

För dig som vill ha konkreta verktyg för att påverka företagskulturen. På vilket sätt hänger värderingar, attityder och beteenden ihop? Du får insikter i hur du leder med värderingar? Hur du väcker engagemang och ansvarstagande?

Chefsboost för enskild träning

Chefsboost för enskild träning

Med hjälp av en coach och en skådespelare. Tränar vi dig som vill bli modigare, tydligare och mindre pressad i din chefsroll. Det handlar om att kliva fram och sätta ned foten.

one-to-one träna svåra samtal på distans med en skådespelare

one-to-one träna svåra samtal på distans med en skådespelare

45 min egen träning på ett svårt samtal som du snart ska ha.

Ledarutveckling i praktiken

Ett program för chefer som vill känna sig trygga i sin roll vid mötet med sina medarbetare.

Förändringsledning i praktiken

Utbildning Förändringsledning i praktiken

Men hur gör man i praktiken när medarbetarna behöver gå från att känna sig överkörda och kränkta till att bli engagerade och samarbetsvilliga?

Lönesamtal för medarbetare

Utbildning i lönesamtal för medarbetare i praktiken

SAMARBETE ELLER INTE?

SAMARBETE ELLER INTE?

Ge kunskap om och verktyg för hur deltagarna framgångsrikt kan leda och samverka utifrån sin egen personlighet och egna förutsättningar.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.