learning4u logo

Utbildning i konflikthantering

För dig som arbetar inom HR och till dig som är chef.

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

Vad gör du när:

- två medarbetare har en konflikt med varandra – exempel: de kan knappt vara i samma rum, alla blir påverkade av den tryckta stämningen. Gruppen börjar ta parti och två läger börjar bildas. En av dem har sjukskrivit sig.

- du som chef har en konflikt med en medarbetare- exempel: din medarbetare har tappat förtroendet för dig som chef och börjar sprida skvaller bakom ryggen på dig om ditt ledarskap.

- du som chef har en konflikt med din chef – exempel: du upplever att din chef inte lever upp till de värderingar ni har, och brister i sitt omdöme. Hen är ingen förebild för dig, och du behöver ge feedback på hur du upplever situationen.

Kort beskrivning  av utbildningen       Halvdag eller heldag
  • Vi tar fram de case som är relevanta för gruppen att träna på.
  • Deltagarna väljer ut de situationer som är aktuella för var och en.
  • Vi går igenom en teorimodell.
  • Teorin utgår från NVC, Nonviolent Communication.
  • Du får träna mot skådespelare som gestaltar din motpart!

Din förmåga att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.  Nytt roligt sätt att lära på. Du får träna på skarpa situationer med skådespelare som gör att det känns verkligt och engagerande. Skådespelarna agerar olika typer av personer. Efter träningen kan du hantera konflikter och låsta situationer bättre genom att du får ett större självförtroende genom egen träning och ett lärande av andras hantering i situationerna. Du får praktiska verktyg som är väl beprövade teorier och modeller med akademisk status. Kursen utgår från Nonviolent Communication (NVC), ett verktyg för konfliktlösning som utvecklats av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. NVC introducerades i Sverige 1987 och kallas populärt Giraffspråket.

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Din bokningsförfrågan är mottagen.