learning4u logo

Alla våra utbildningar för chefer

När ni har förändringar,  - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. Utbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt. Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.

Vi har sedan 2001 studerat 45 000 samtal mellan chefer och medarbetare!

Svåra samtal i praktiken

Utbildning Svåra samtal i praktiken

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

Lönesamtal i praktiken

Utbildning Lönesamtal i praktiken för chefer

För chefer som vill känna sig trygga i lönesamtalet och behöver träna på skarpa lönesamtal.samtal

Värderingsstyrd kultur

Utbildning Värderingsstyrd kultur i praktiken

Resultatet är entydigt och vi kan konstatera samma samband som tidigare år mellan en stark företagskultur, tillväxt och avkastning. Värderingsstyrda bolag växer mer och har bättre lönsamhet visar en färsk studie* av 600 företag i Sverige.

Arbetsmiljöutbildningar i praktiken

Utbildning Arbetsmiljö i praktiken

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Uppsägningssamtalet

Utbildning uppsägningssamtal - arbetsbrist

Även om uppsägningen grundar sig på en tydlig arbetsbrist och sakfrågan är ”lätt” avklarad så möter du en människa som ställs inför avgörande förändringar. Ofta minns den uppsagde känslan och en del av orden i uppsägningssamtalet många år efteråt.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.