learning4u logo

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

För chefer som har personalansvar och vill omsätta Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i praktiken

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Arbetsmiljöutbildningar:

 • Ta med dig hjärtat in i rehabsamtalet
 • Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vidareutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Sexuella trakasserier och maktspråk
 • Svåra samtal
 • Förebygga hot ocgh våld på jobbet
 • Leda sig själv och andra utifrån Affsen

 

Har ni  era arbetsmiljöpolicies och riktlinjer på plats? 
Vi hjälper er med att uppdatera era arbetsmiljöpolicies utifrån våra mallar och anpassar till era behov. Vi arbetar med fasta priser för denna konsultinsats.
Behöver ni hjälp med att implementera dessa? Få arbetsmiljöpolicyn att lyfta från pappret. Då rekomenderar vi våra utbildningar, se nedan.

 På fyra år har antalet arbetsrelaterade sjukdomar på grund av sådant som hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen ökat med 70%. Nu måste vi agera!

"Arbetsgivaren har ett ansvar för att organisera arbetet så att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Forskningen visar också att en god organisatorisk och social arbetsmiljö inte bara motverkar ohälsa utan även utmärker framgångsrika och kreativa företag." säger Erna Zelmin-Ekenhem, GD för Arbetsmiljöverket.

 

 

Learning4u har sedan 2001 utbildat ca 20000 chefer  i dialogen mellan chefen och medarbetaren. Därför är det naturligt för oss att fokusera än mer på chefens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vår pedagogik är upplevelsebaserad och bygger på faktagrund. Alla våra utbildningar är företagsinterna och anpassas till uppdragsgivarens krav och behov.

-Uppfyller era chefer de nya kraven? 

NY!  Ta med dig hjärtat in i rehabiliteringssamtalet  - Nya krav på arbetsgivaren.

Genomför rehabiliteringssamtal på ett framgångsrikt sätt, det tjänar både du som arbetsgivare och medarbetaren på. Cheferna får träna på skådespelare som gestaltar medarbetare i olika rehabsamtal. Utbildningen är på en halvdag med teori utifrån de kommande kraven på arbetsgivarens ansvar med praktik träning i de ofta känsliga samtalen.

 

Ledarskapsutveckling utifrån Arbetsmiljöverkets nya krav:  

Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö 

-med fokus på AFS 2015:4 och chefens samtal med sina medarbetare

Utbildningen kan genomföras som en heldag eller som två halvdagar. Vidare kan den genomföras med endast faktadelen under en halvdag. 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud

Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen med fokus på AFS 2015:4 

Fakta i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud med fokus på nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Praktikfall och interaktiva övningar tydliggör innehållet i föreskriften.  

 • Lagar, regelverk och föreskrifter som påverkar arbetsmiljön. Hur påverkar det min arbetsplats
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan
 • Olika metoder att undersöka arbetsförhållanden
 • Nya föreskriften AF 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som gäller från den 31 mars 2016
 • Hur förebygga och hantera arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
 • Praktiska tips hur företag kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö 

Färdighetsträning. Här omsätts kunskaperna med praktisk tillämpning. Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Cheferna får möta skådespelare som gestaltar medarbetare med olika arbetsmiljörelaterade problem. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching. 

Välkommen till ett Frukostseminarium och få smakprov på vår utbildning

 Videoklipp   från en arbetsmiljöutbildning 2.29 min

Vidareutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

-fokus på praktiska övningar utifrån AFS 2015:4 under 1 dag eller två halvdagar

Målgrupp: Utbildningen är för de chefer och skyddsombud som har någon form av grundutbildning inom arbetsmiljö och vill omsätta Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i praktiken.
 
Syfte: Utbildningen syftar till att ge chefer och skyddsombud vidareutbildning och verktyg för att kunna hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Utbildningens innehåll: Teorigenomgång på ett modernt och inspirerande sätt med övervägande del färdighetsträning på hur du genomför ett arbetsmiljösamtal med dina medarbetare som gestaltas av professionella skådespelare. 

Du kan på ett enkelt sätt nå både hälsofrämjande samt ekonomiska vinster som leder goda verksamhetsresultat.

Upplägg
Vidareutbildning i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud med fokus på nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4 gäller från den 31 mars 2016). Teori varvas med praktiska case från din vardag, med interaktiva övningar med skådespelare som gestaltar dina medarbetare för att tydliggöra innehållet i föreskriften.

Våga se, våga känna och våga agera!

Teoridelen innehåller

-Att anpassa resurser till kraven i arbetet
-Klargörande av arbetets innehåll
-Identifiera psykisk påfrestning
-Bedöma risker kopplade till arbetstid
-Förebygg och hantera kränkande särbehandling

Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, hur man kompletterar arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
Praktiska tips på hur ni kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö.
 
Träningsdelen innehåller: Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Vi bygger upp övningen utifrån de arbetsmiljörelaterade problem (case/situationer) som uppstår just i er vardag. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching.

Övningarna kan handla om:
- Medarbetare som påverkar arbetsmiljön med sitt "dåliga humör"
- Medarbetare som inte vill delta i sin egen rehabilitering
- Medarbetare som har problem med att ta sitt ansvar i balansen      arbete och fritid
- Medarbetare förstår inte sitt ansvar i lojalitetsplikten mot sin    arbetsgivare
- Skämtsam jargong på arbetsplatsen som övergått till mobbing
- Situationer med kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier och maktspråk - halvdag

Civilkurage på jobbet!

Hur upptäcker och hanterar ni sexuella trakasserier?
Den som är utsatt behöver bli hörd med respekt, och den som utsätter behöver konfronteras.
Vem gör vad? Har chefen allt ansvar? Nej, medarbetaren har också ett ansvar men chefen behöver träna sin kommunikativa förmåga. Att lyssna och att agera. Det kräver både mod och erfarenhet.

Därför använder vi professionella skådespelare som gestaltar verklighetstrogna situationer där hela arbetsgruppen är involverad.
Kom till vårt frukostseminarium där vi visar vårt seminarieupplägg för att medvetandegöra och hantera trakasserier på våra arbetsplatser.

Svåra samtal   heldag eller - halvdag

Vår praktiska utbildning i svåra och känsliga samtal gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra svåra samtal med dina medarbetare på ett respektfullt och effektivt sätt.

Chefen får möta skådespelare som gestaltar medarbetare med olika problem som ger rak och tydlig feedback till chefen. Problemen kan vara: 

- Medarbetare som påverkar arbetsmiljön med sitt ”dåliga humör
- Medarbetare som inte vill delta i sin egen rehabilitering
- Medarbetare som har problem med att ta sitt ansvar i balansen arbete och fritid
- Medarbetare förstår inte sitt ansvar i lojalitetsplikten mot sin arbetsgivare
- Skämtsam jargong på arbetsplatsen som övergått till mobbing

 

Förebygga hot och våld på jobbet  1 dag

Du får träna på skarpa situationer med skådespelare som gör att det känns verkligt och engagerande. Skådespelarna agerar olika typer av personer. 

Du får praktiska verktyg som är väl beprövade teorier och modeller med akademisk status. Kursen utgår från Nonviolent Communication (NVC), ett verktyg för konfliktlösning som utvecklats av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. NVC introducerades i Sverige 1987 och kallas populärt Giraffspråket.

Leda sig själv och leda andra utifrån afsen       

Syftet med utbildningen är att skapa en grund för en systematisk och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön och företagskulturen, där alla i organisationen förstår sina arbetsuppgifter, vet vilka resultat som eftersträvas, känner till sina befogenheter, kunna prioritera och få stöd och återkoppling i sin arbetsroll. Varför, hur och vad ska ha ett tydligt samband och stödas av daglig feedback på utfört arbete. 

Utbildningen ger deltagarna praktiskt användbara verktyg som bidrar till att de kan leda sina medarbetare på ett klokt, effektivt och individanpassat sätt samt skapa ett gemensamt språk kring ledarskap. Därför ingår träning i skarpa situationer med skådespelare som gestaltar dina medarbetare. Du ska vara märkbart bättre som chef efter träningen på att kunna hantera såväl svåra samtal som motiverande samtal med dina medarbetare.

Se gärna Arbetsmiljöverkets film UTMANINGEN!

Konsult Päivi Havlund

Päivi hjälper organisationer och ledningsgrupper med planering, ledning och uppföljning inom arbetsmiljöområdet. Stöd i det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Har gedigen egen chefserfarenhet sedan många år. Hon vet vad cheferna måste ha kunskap om, men som de ofta saknar. Hennes fokus är på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därmed chefernas ansvar. Päivi har tidigare varit arbetsmiljöchef på SOS Alarm.

Sagt av en kund: -kan inte annat än rekommendera utbildningen. Päivi Havlund har gjort och gör ett fantastiskt jobb hos oss på Shoppa. Vi har inte sett det utifrån hur arbetsmiljölagarna styr oss, utan från perspektivet över vilka positiva synergier som åstadkoms i vår arbetsmiljö och i vår organisation. Vi kunde i ett tidigt stadium konstatera att det uppstod ett positivt ekonomiskt incitament hos för att genomföra projektet. CTO, Shoppa Per Alamiekkoja

 

Konsult Yvonne Larsson

Yvonne är utbildad i Nonviolent Communication under ledning av Dr Marshall Rosenberg i en kommunikationsmetod som kallas Giraffspråk. Hon är Rosenterapeut, NLP Practitioner, Storyteller och har genomgått School of Graceful Living. Hon har också egen chefsbakgrund. Yvonnes fokus är på dialogen mellan chef och medarbetare för att skapa trygghet och därmed närvaro.

 

Konsult Annica Galfvensjö

Annica är beteendevetare och har ett förflutet som personalchef med tyngdpunkt på ledarskap och utvecklingsfrågor. I sin konsultroll arbetar Annica främst inom områdena ledarskap (t.ex Situationsanpassat ledarskap), teamutveckling, kommunikation och konflikthantering. Annica är författare till de praktiskt orienterade böckerna: ”Utvecklingssamtal – Varför? Hur?”, ”Svåra lägen tuffa samtal”, ”Rekrytering och intervjuteknik”.

 

Förfrågan

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
Skickar...

Tack för ditt meddelande!


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /srv/users/serverpilot/apps/learning4u/public/modules/mod_zooitempro/helper.php on line 116

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.