learning4u logo

Arbetsmiljöutbildningar alla Bloom Kopia

Arbetsmiljöutbildningar alla Digitalt eller IRL

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen IRL eller på distans. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 ............................................................................................................................................................

 

Covid-19 krisens negativa påverkan på företagens interna trygghet har skapat ett stort behov av att återskapa tryggheten genom ett tydligt ledarskap. Ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras uppdrag att få kunder att följa Folkhälsomyndighetens covid-19 restriktioner.

Läs mer

Friskfaktorer i arbetslivet 

Som gedigen forskning visar så är frekvent feedback, uppskattning och att bli sedd en stor anledning till att hålla sig frisk på arbetsplatsen såväl psykiskt som kroppsligen. Likaså tydliga roller, mål och att kunna påverka sin situation. 

Läs mer

Förebygga Hot & Våld på jobbet

Att eskalera ett redan pågående hot eller lugna ner känslorna kan gå på en sekund. Kommunikationen, inställningen, intentionen och erfarenheten är nödvändig för att förhindra våldshandlingar. 

Läs mer

Grundutbildning OSA

-med fokus på AFS 2015:4 och chefens samtal med sina medarbetare. Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen med fokus på AFS 2015:4 

Läs mer

Hur du leder på distans

Styrs din arbetstid till stor del av händelser? Hur får du kontroll över din arbetstid? Hinner du inspirera och motivera dina medarbetare? Om du leder på ett planerat och strukturerat sätt blir du effektivare och mår bättre.

Läs mer

Krishantering - avlastningssamtal                                                          2 halvdagar

En utbildning där deltagarna, under trygga omständigheter, får träna på att möta människor som befinner sig i kritiska skeden och emotionell obalans på ett respektfullt, säkert och medmänskligt sätt.

Läs mer

Kränkande särbehandling och mobbing

Utbildning i att upptäcka trakasserier/kränkande särbehandling och att genomföra känsliga samtal fär att stävja icke önskvärda beteenden.

Läs mer

SAM i praktiken

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det dagliga arbetet kan låta enkelt. Vår erfarenhet är att en gedigen feedbackskultur förenklar arbetet för både chefen och medarbetarna. Kvalite´n på kommunikationen och den dagliga uppföljningen är nyckeln till en riskfri arbetsplats.

Läs mer

Vidareutbildning OSA

Utbildningen syftar till att ge chefer och skyddsombud vidareutbildning och verktyg för att kunna hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Läs mer

 

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!