learning4u logo

Arbetsmiljöutbildningar i praktiken

3 eller 4 tim. Arbetsmiljöutbildningar : Digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Arbetsmiljöutbildningar:

 • Bemöt arga och frustrerade människor med bibehållen värdighet   Halvdag
 • Bli trygg i de ofta svåra arbetsmiljösamtalen   Halvdag
 • Sexuella trakasserier och maktspråk   Halvdag
 • Förebygga hot och våld på jobbet   Halvdag
 • Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vidareutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Bemöt arga och frustrerade människor med din värdighet i behåll!   Halvdag

Du som möter arga och frustrerade människor i din vardag som parkeringsvakt, kontrollant, kundsupport, bovärdar m.fl. Träna på att möta skådepelare som agerar arga, besvärliga, hotfulla och hånfulla människor som du måste förhålla dig till på ett professionellt sätt. Läs mer

 

Bli trygg i de ofta svåra arbetsmiljösamtalen    Halvdag

De kan handla om medarbetare som är ständigt stressade, som inte vill rehabiliteras, sjukskriver sig efter konflikter, kränker kollegor, missbrukar droger mm. Ta med dig hjärtat och tydligheten i samtalet genom att träna på chefernas samtal innan de inträffar. Vi delar med oss av metodik, du får med dig verktyg och får öva tillsammans med skådespelare under en halvdag med 4 – 20 deltagare,allt för att de ofta svåra arbetsmiljösamtalen ska bli framgångsrika.

 

Hur upptäcker och hanterar ni sexuella trakasserier?   Halvdag
Den som är utsatt behöver bli hörd med respekt, och den som utsätter behöver konfronteras.
Vem gör vad? Har chefen allt ansvar? Nej, medarbetaren har också ett ansvar men chefen behöver träna sin kommunikativa förmåga. Att lyssna och att agera. Det kräver både mod och erfarenhet.

 

Förebygga hot och våld på jobbet   Halvdag 

Du får träna på skarpa situationer med skådespelare som gör att det känns verkligt och engagerande. Skådespelarna agerar olika typer av hotfulla personer. 

Du får praktiska verktyg som är väl beprövade teorier och modeller med akademisk status. Kursen utgår från Nonviolent Communication (NVC), ett verktyg för konfliktlösning som utvecklats av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. NVC introducerades i Sverige 1987 och kallas populärt Giraffspråket.

 

Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö 

-med fokus på AFS 2015:4 och chefens samtal med sina medarbetare

Utbildningen kan genomföras som en heldag eller som två halvdagar. Vidare kan den genomföras med endast faktadelen under en halvdag. 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud

Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen med fokus på AFS 2015:4 

Fakta i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud med fokus på nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Praktikfall och interaktiva övningar tydliggör innehållet i föreskriften.  

 • Lagar, regelverk och föreskrifter som påverkar arbetsmiljön. Hur påverkar det min arbetsplats
 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan
 • Olika metoder att undersöka arbetsförhållanden
 • Nya föreskriften AF 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som gäller från den 31 mars 2016
 • Hur förebygga och hantera arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
 • Praktiska tips hur företag kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö 

Färdighetsträning. Här omsätts kunskaperna med praktisk tillämpning. Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Cheferna får möta skådespelare som gestaltar medarbetare med olika arbetsmiljörelaterade problem. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching. 

 Videoklipp   från en arbetsmiljöutbildning 2.29 min

 

Vidareutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

-fokus på praktiska övningar utifrån AFS 2015:4 under 1 dag eller två halvdagar

Målgrupp: Utbildningen är för de chefer och skyddsombud som har någon form av grundutbildning inom arbetsmiljö och vill omsätta Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i praktiken.
 
Syfte: Utbildningen syftar till att ge chefer och skyddsombud vidareutbildning och verktyg för att kunna hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Utbildningens innehåll: Teorigenomgång på ett modernt och inspirerande sätt med övervägande del färdighetsträning på hur du genomför ett arbetsmiljösamtal med dina medarbetare som gestaltas av professionella skådespelare. 
Du kan på ett enkelt sätt nå både hälsofrämjande samt ekonomiska vinster som leder goda verksamhetsresultat.

Upplägg
Vidareutbildning i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud med fokus på nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4 gäller från den 31 mars 2016). Teori varvas med praktiska case från din vardag, med interaktiva övningar med skådespelare som gestaltar dina medarbetare för att tydliggöra innehållet i föreskriften.

Teoridelen innehåller
-Att anpassa resurser till kraven i arbetet
-Klargörande av arbetets innehåll
-Identifiera psykisk påfrestning
-Bedöma risker kopplade till arbetstid
-Förebygg och hantera kränkande särbehandling

Rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, hur man kompletterar arbetsmiljöpolicyn med mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.
Praktiska tips på hur ni kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö.
 
Träningsdelen innehåller: Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Vi bygger upp övningen utifrån de arbetsmiljörelaterade problem (case/situationer) som uppstår just i er vardag. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching.

Övningarna kan handla om:
- Medarbetare som påverkar arbetsmiljön med sitt "dåliga humör"
- Medarbetare som inte vill delta i sin egen rehabilitering
- Medarbetare som har problem med att ta sitt ansvar i balansen      arbete och fritid
- Medarbetare förstår inte sitt ansvar i lojalitetsplikten mot sin    arbetsgivare
- Skämtsam jargong på arbetsplatsen som övergått till mobbing
- Situationer med kränkande särbehandling

Våga se, våga känna och våga

 

Har ni  era arbetsmiljöpolicies och riktlinjer på plats? 

Vi hjälper er med att uppdatera era arbetsmiljöpolicies utifrån våra mallar och anpassar till era behov. Vi arbetar med fasta priser för denna konsultinsats.
Behöver ni hjälp med att implementera dessa? Få arbetsmiljöpolicyn att lyfta från pappret. Då rekomenderar vi våra utbildningar, se nedan.

 På fyra år har antalet arbetsrelaterade sjukdomar på grund av sådant som hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen ökat med 70%. Nu måste vi agera!

"Arbetsgivaren har ett ansvar för att organisera arbetet så att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Forskningen visar också att en god organisatorisk och social arbetsmiljö inte bara motverkar ohälsa utan även utmärker framgångsrika och kreativa företag." säger Erna Zelmin-Ekenhem, GD för Arbetsmiljöverket.

 

 

Learning4u har sedan 2001 utbildat ca 20 000 chefer i dialogen mellan chefen och medarbetaren. Därför är det naturligt för oss att fokusera än mer på chefens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vår pedagogik är upplevelsebaserad och bygger på faktagrund. Alla våra utbildningar är företagsinterna och anpassas till uppdragsgivarens krav och behov.

Vi utbildar chefer inom arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets krav.

 

Se gärna Arbetsmiljöverkets film UTMANINGEN!

 

Våra konsulter/kursledare inom arbetsmiljö

 

Konsult Päivi Havlund

Päivi hjälper organisationer och ledningsgrupper med planering, ledning och uppföljning inom arbetsmiljöområdet. Stöd i det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Har gedigen egen chefserfarenhet sedan många år. Hon vet vad cheferna måste ha kunskap om, men som de ofta saknar. Hennes fokus är på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och därmed chefernas ansvar. Päivi har tidigare varit arbetsmiljöchef på SOS Alarm.

Sagt av en kund: -kan inte annat än rekommendera utbildningen. Päivi Havlund har gjort och gör ett fantastiskt jobb hos oss på Shoppa. Vi har inte sett det utifrån hur arbetsmiljölagarna styr oss, utan från perspektivet över vilka positiva synergier som åstadkoms i vår arbetsmiljö och i vår organisation. Vi kunde i ett tidigt stadium konstatera att det uppstod ett positivt ekonomiskt incitament hos för att genomföra projektet. CTO, Shoppa Per Alamiekkoja

 

Konsult Yvonne Larsson

Yvonne är utbildad i Nonviolent Communication under ledning av Dr Marshall Rosenberg i en kommunikationsmetod som kallas Giraffspråk. Hon är Rosenterapeut, NLP Practitioner, Storyteller och har genomgått School of Graceful Living. Hon har också egen chefsbakgrund. Yvonnes fokus är på dialogen mellan chef och medarbetare för att skapa trygghet och därmed närvaro.

 

Konsult Annica Galfvensjö

Annica är beteendevetare och har ett förflutet som personalchef med tyngdpunkt på ledarskap och utvecklingsfrågor. I sin konsultroll arbetar Annica främst inom områdena ledarskap (t.ex Situationsanpassat ledarskap), teamutveckling, kommunikation och konflikthantering. Annica är författare till de praktiskt orienterade böckerna: ”Utvecklingssamtal – Varför? Hur?”, ”Svåra lägen tuffa samtal”, ”Rekrytering och intervjuteknik”.

 

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!