learning4u logo

SAM i praktiken

För chefer

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det dagliga arbetet kan låta enkelt. Vår erfarenhet är att en gedigen feedbackskultur förenklar arbetet för både chefen och medarbetarna. Kvaliteten på kommunikationen och den dagliga uppföljningen är nyckeln till en riskfri arbetsplats såväl fysiskt som psykiskt.

Syfte

Att skapa förutsättningar för utveckling av ett än mer tydligt ledarskap och därmed bygga grunden för utveckling mot önskvärt arbetsklimat. Återskapandet av trygghet i en kris kräver ett systematiskt, strukturerat och konsekvent ledarskap. Det går inte att implementera något nytt och förvänta att det ska följas och ske automatiskt. Ett strukturburet ledarskap innebär att återkommande, upprepat, frekvent och systematiskt förfina innehållet i metoderna och strukturen för att få resultat. Därför krävs långsiktighet i all utveckling av ledarskap.

Mål

Målet är att strukturen för ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras strävan mot gemensam vision. Målet är också att öka förutsättningarna för en långsiktig och hållbar utveckling av arbetsklimatet och företagskulturen som stärker önskade beteenden. Beteenden som är avgörande i all framgångsrik kommunikation med kunder och medarbetare.

Innehåll  

  • Introduktion av strukturen för ett tydligt och effektfullt ledarskap. Första steget består av ett konkret verktyg för att aktivera en målbild för önskat arbetsklimat, med syfte att skapa riktning, trygghet och tillit. Här introduceras också modell för hur ledare involverar sina medarbetare i framtagandet av en målbild. Hur kan cheferna planera och strukturera sitt ledarskap och därmed skapa förutsättningar för att på ett proaktivt sätt leda arbetsmiljöarbetet.
  • Modell presenteras för hur ledarna tillsammans med medarbetarna ska kunna skapa en överenskommelse om hur man ska nå önskad målbild. Här presenteras också principerna för hur ledarna kan skapa och etablera ett enkelt system för uppföljning av överenskommelsen. Konkret träning på feedback med skådespelare.

FAQ

  • Vad betyder SAM? Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Vad är syftet med SAM?  En företagskultur är alltid i rörelse på väg mot mer gemenskap och hållbarhet eller på väg mot suboptimering där egoperspektiv tar över och distansering blir synbar. Sam i praktiken handlar om att stärka de delar i ledarskapet som skapar förutsättningar för gemensamt syfte och tydlighet.
  • Vilka är de bärande principerna? De bärande principerna för ett stärkande och tydligt ledarskap är följande:
  1. Aktivera företagets vision
  2. Kom överens om tydlighet i uppdraget
  3. Följ upp kontinuerligt
  4. Ge värderad feedback

 

13418952_932307443503938_2149034613505818180_n-2

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 90%  av utbildningskostnaden om ett skyddsombud deltager i utbildningen.

AFAs erbjudande GÄLLER TILL DEN 30.6 2024.

Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

Vår kursledare är Anders Landgren

Anders har gedigen bakgrund av värderingsstyrt ledarskap under sin tid som HR chef i SkiStar koncernen där han ledde utvecklingsarbetet. I dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar av människor. Istället ska vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att hitta sin egen motivation.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.