learning4u logo

Bemöt arga och frustrerade människor med din värdighet i behåll!

Bemöt arga och frustrerade människor med din värdighet i behåll!

Du som möter arga och frustrerade människor i din vardag som parkeringsvakt, kontrollant, kundsupport, bovärd m.fl. Träna på att möta skådespelare som agerar arga, besvärliga, hotfulla och hånfulla människor som du måste förhålla dig till på ett professionellt sätt.

KURSEN innehåll       halvdag

  • Konsten att lyssna aktivt
  • Olika kommunikationsstilar
  • Kroppsspråkets betydelse
  • Att ge och ta kritik, att vända kritik till något positivt
  • Hur du själv mår bra

OM KURSEN 

Kursen genomförs som kunskapsteater eller egen träning. Kunskapsteater är då två skådespelare agerar på scenen och interagerar med deltagarna. Egen träning är då  alla deltagare får träna mot en skådespelare, men då i smågrupper om tre eller fyra personer i varje grupp.

Kursen är företagsintern och anpassas till er verksamhet. Kursen kan köpas som fristående eller som förstärkare av era egna utbildningsprogram.

 

Värderingsstyrd kultur - för alla

Utbildning i värderingsstyrd kultur

För dig som vill ha konkreta verktyg för att påverka företagskulturen. På vilket sätt hänger värderingar, attityder och beteenden ihop? Du får insikter i hur du leder med värderingar? Hur du väcker engagemang och ansvarstagande?

Samsyn - Värdegrund

Samsyn - Värdegrund för ett hållbart arbetsklimat

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Lönesamtal för medarbetare

Utbildning i lönesamtal för medarbetare i praktiken

SAMARBETE ELLER INTE?

SAMARBETE ELLER INTE?

Ge kunskap om och verktyg för hur deltagarna framgångsrikt kan leda och samverka utifrån sin egen personlighet och egna förutsättningar.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.