learning4u logo

Om Oss

Om Oss

Vi arbetar för en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö genom utveckling av chefer i dialogen med sina medarbetare. Vi kombinerar evidensbaserade teorier inom ledarskap och kommunikation med upplevelsebaserad pedagogik.

FÖRETAGET

Vi är specialister på att träna chefer i de professionella samtalen. Samtalen som driver utveckling och formar kulturen. Med vår metodik tränar du med professionella skådespelare under sakkunnig ledning. Varje utbildningstillfälle är oftast på 2 - 4 timmar och anpassas till era förutsättningar. Sedan 2001 har vi utbildat fler än 30 000 chefer!

Några av våra konsulter, från vänster, Kenth Dejenstam, Annica Galfvensjö, Päivi Havlund i mitten har lämnat oss och är idag verksamhetschef på MSA, Anders Landgren och Yvonne Larsson

"Vår övertygelse är att attraktiva arbetsgivare har chefer som skapar attraktiva arbetsplatser."

Det är en chef som vågar agera i vardagen med tydlighet och omtanke för sina medarbetare. En chef som kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt med var och en av sina medarbetare så att de känner sig sedda och hörda. En chef som alltid är ett föredöme, särskilt i samband med tuffa beslut.  En chef som omsätter Arbetsmiljöverkets nya krav och riktlinjer i sitt ledarskap. En attraktiv chef skapar därmed en god arbetsmiljö med uthålligt goda resultat som är mätbara.
Som medarbetare till en attraktiv chef mår man bra. Man känner mening och stolthet när man går till jobbet.

Vår vision   Vi vill påverka människor för att uppnå hållbara resultat och relationer. Sedan starten har vi påverkat fler än 30 000 chefer med vår träning, de i sin tur har påverkat ca 300 000 medarbetare som har påverkat sina kontakter. Totalt har vi påverkat ca 3 000 000 människor mer eller mindre!

Alla våra konsulter är välmeriterade pedagoger med egen chefserfarenhet. De har djup kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Våra professionella skådespelare har gedigen teaterutbildning och mångårig erfarenhet av samtal med chefer från våra utbildningar.

Våra utbildningar är oftast i form av hel- eller halvdagar med kort teori och mycket praktik. Varje heldag kan köpas som fristående kurs eller som förstärkare av era egna program.

Om hur vi är organiserade: Företagets ledning vd och majoritetsägare är Kenth Dejenstam.  Learning4u har 9 konsulter och 15 skådespelare. Företagets kunder är inom såväl privat som offentlig sektor.

 Praktisk_information_och_villkor_-Kundversionen.pdf

 SAMARBETSPARTNERS

Associate professor

Christina Björklund

Christina är docent och forskare. Genom forskningsprojektet AHA, arbetsmiljö och hälsa, på Karolinska Institutet har hon utarbetat en metodik för att arbeta systematiskt med psykosocial arbetsmiljö och hälsa samt var ett stöd för cheferna i sitt arbete. Christina har arbetat med ledarskapsutveckling på KI och på såväl privata företag som i offentlig verksamhet. 

 

 Thomas Jordan. - GU School of Executive Education

Thomas Jordan

”En väl fungerande feedbackkultur på arbetsplatsen, där man som medarbetare och chef får konstruktiv återkoppling om vad som fungerar bra och inte bra, är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga konflikter och främja en robust samarbetskultur.”

Thomas är docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

 

 

Beatrice Hennings

Beatrice är skådespelare och processledare, verksam inom näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor. Hennes utbildning vilar dels på the Method acting, dels på improvisationsskådespeleri. Hon är därtill dramapedagog och grundutbildad psykodramatiker.

Genom hennes teater- och dramapedagogiska arbete med vuxna kom prestigen alltmer att framstå som ett hinder, och lekfullheten som en generator för utveckling på så väl individ- som gruppnivå. Med den insikten har hon utvecklat och vidareutvecklar olika koncept. Beatrice arbetar med varm energi och har en starkt uppmuntrande hållning. Genom en kombination av bejakande och lyhördhet förmår hon deltagarna att både vilja och våga utvecklas och samtidigt ha roligt.

 

Georg Frick

Georg arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd, arbeträttslig tvistelösning och utbildning. Han lägger stor vikt vid att uppdragsgivare ska kunna omsätta frågorna direkt i deras verksamheter. Georg har examen från Lunds universitet (linjen för personal- och arbetslivsfrågor med arbetsrättslig inriktning) och är specialist på praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning.

  

PRESENTATION AV STYRELSEN i Learning4u

mattias

Styrelseordförande Mattias Hultheimer är VD för EFFSO, ett konsult- och rekryteringsföretag som utvecklar inköpsfunktioner. EFFSO är av Dagens Industri utsett till ett framgångsrikt gasellföretag. Mattias är delägare och engagerad i tjänsteföretag som växer snabbt! ”Learning4u har ett modernt affärskoncept och står inför en stor tillväxt!”


 
erikholm

Erik Holm driver bolaget Erik Holm Management AB som arbetar med verksamhetsutveckling på företagsledningsnivå. Erik har tidigare varit konsultchef på Deloitte&Touch och ekonomidirektör på Mgruppen.

 
kent

Styrelseledamot Kenth Dejenstam är ägare och VD för Learning4u AB. Han var tidigare VD för Mgruppen. Har mer än 20 års egen chefserfarenhet i Mgruppen där han varit kursledare, avdelningschef, VD och utvecklingschef.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Din bokningsförfrågan är mottagen.