learning4u logo

Om Oss

Om Oss

Vi arbetar för en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö genom utveckling av chefer i dialogen med sina medarbetare. Vi kombinerar evidensbaserade teorier inom ledarskap och kommunikation med upplevelsebaserad pedagogik.

FÖRETAGET

Vi är specialister på att träna chefer i de professionella samtalen. Samtalen som driver utveckling och formar kulturen. Med vår metodik tränar du med professionella skådespelare under sakkunnig ledning. Varje utbildningstillfälle är på 4 timmar och anpassas till era förutsättningar. Sedan 2001 har vi utbildat fler än 20 000 chefer!

"Viktigast är att skapa en väldigt stark feedback-kultur säger Peter Tolstoy personalchef på Acando, ett av Sveriges bästa konsultbolag på att behålla talanger." DI 2017

Några av våra konsulter, från vänster, Kenth Dejenstam, Annica Galfvensjö, Päivi Havlund, Anders Landgren och Yvonne Larsson

"Vår övertygelse är att attraktiva arbetsgivare har chefer som skapar attraktiva arbetsplatser."

Det är en chef som vågar agera i vardagen med tydlighet och omtanke för sina medarbetare. En chef som kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt med var och en av sina medarbetare så att de känner sig sedda och hörda. En chef som alltid är ett föredöme, särskilt i samband med tuffa beslut.  En chef som omsätter Arbetsmiljöverkets nya krav och riktlinjer i sitt ledarskap. En attraktiv chef skapar därmed en god arbetsmiljö med uthålligt goda resultat som är mätbara.
Som medarbetare till en attraktiv chef mår man bra. Man känner mening och stolthet när man går till jobbet.

Vi villpåverka människor för att uppnå hållbara resultat och relationer. Sedan starten har vi påverkat fler än 20 000 chefer med vår träning, de i sin tur har påverkat ca 200 000 medarbetare som har påverkat sina kontakter. Totalt har vi påverkat ca 2 000 000 människor!

Alla våra konsulter är välmeriterade pedagoger med egen chefserfarenhet. De har djup kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Våra professionella skådespelare har gedigen teaterutbildning och mångårig erfarenhet av samtal med chefer från våra utbildningar.

Våra utbildningar är oftast i form av hel- eller halvdagar med kort teori och mycket praktik. Varje heldag kan köpas som fristående kurs eller som förstärkare av era egna program.

Om hur vi är organiserade: Företagets ledning vd och ägare Kenth Dejenstam, administrativ chef Susanne Edefuhr och utvecklingschef Yvonne Larsson. Learning4u har 11 konsulter och 15 skådespelare. Företagets kunder är inom såväl privat som offentlig sektor.

 

Praktisk_information_och_villkor_-Kundversionen.pdf

 

SAMARBETSPARTNERS

GEORG FRICK

Frick HRconsulting ägs och drivs av Georg Frick och samarbetar med utvalda företag, konsulter och advokater inom HR-branschen. Fokus är främst den inre HR-kärnan; praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning.

Vi stödjer HR- och förhandlingschefer, HR-konsulter, chefer och arbetsledare i sin arbetsgivarroll. Exempelvis genom rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd eller utbildning.

Vi arbetar med praktisk rådgivning, arbetsrätts- och arbetsmiljöutredningar, förhandlingsstöd och utbildning. Vi lägger stor vikt vid att våra uppdragsgivare ska kunna omsätta frågorna direkt i deras verksamheter.

Vi erbjuder HR-kompetens under kortare och längre tid, allt beroende av uppdragsgivarens behov.

Vi kan gå in som HR-chef, förhandlare eller förhandlingschef. I dessa uppdrag är det oftast är en fördel att inte ha några tidigare bindningar till organisationen.

En interimlösning kan innebära allt i från en dag/vecka till flera dagar/vecka.

En interimlösning kan exempelvis bli aktuell när HR-kompetens har slutat och uppdragsgivaren ska rekrytera ny kompetens. Via vår interimlösning kan vi vara behjälpliga under mellantiden.

En interimlösning kan också innebära tillfällig avlastning för en HR-funktion

 

CHRISTINA BJÖRKLUND

Christina är docent och forskare. Genom forskningsprojektet AHA, arbetsmiljö och hälsa, på Karolinska Institutet har hon utarbetat en metodik för att arbeta systematiskt med psykosocial arbetsmiljö och hälsa samt var ett stöd för cheferna i sitt arbete. Christina har arbetat med ledarskapsutveckling på KI och på såväl privata företag som i offentlig verksamhet.

 

THOMAS JORDAN

”En väl fungerande feedbackkultur på arbetsplatsen, där man som medarbetare och chef får konstruktiv återkoppling om vad som fungerar bra och inte bra, är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga konflikter och främja en robust samarbetskultur.”

Thomas Jordan, Docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

  

 PRESENTATION AV STYRELSEN 

mattias

Styrelseordförande Mattias Hultheimer är VD för EFFSO, ett konsult- och rekryteringsföretag som utvecklar inköpsfunktioner. EFFSO är av Dagens Industri utsett till ett framgångsrikt gasellföretag. Mattias är delägare och engagerad i tjänsteföretag som växer snabbt! ”Learning4u har ett modernt affärskoncept och står inför en stor tillväxt!”

Mattias Hultheimer
 
erikholm

Erik Holm driver bolaget Erik Holm Management AB som arbetar med verksamhetsutveckling på företagsledningsnivå. Erik har tidigare varit konsultchef på Deloitte&Touch och ekonomidirektör på Mgruppen.

 
kent

Styrelseledamot Kenth Dejenstam är ägare och VD för Learning4u AB. Han var tidigare VD för Mgruppen. Har mer än 20 års egen chefserfarenhet i Mgruppen där han varit kursledare, avdelningschef, VD och utvecklingschef.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.