learning4u logo

Några tankar om vår metod...

Bli säkrare som chef genom att träna på verkligheten innan den inträffar. Du får möta professionella skådespelare i utmanande situationer.

Tanken på att snabbt omsätta kunskap i praktisk förmåga hade grott i mitt huvud under en längre tid. Efter att ha arbetat många år inom utbildningsbranschen har jag funnit att många ledarskapsutbildningar är alldeles för teoretiska. Absolut inget fel i det, teori behövs och är nödvändig att utgå ifrån för att få praktiken att fungera. Men, låt mig få dra den analogi om att lära sig cykla för att illustrera den här tanken om att kunskap inte alltid räcker. Den praktiska träningen är nödvändig för att få resultat!

Tänk dig att du i första klass  får lära dig cykla. Din lärare visar bilder på en cykel med  alla dess funktioner.  beskriver trafikreglerna och berättar om hur man samspelar med andra trafikanter. Efter att ni har genomgått dessa moment går ni ut till de nyinköpta cyklarna som är parkerade på skolgården. Sedan är det bara att sätta igång! Nu kan ju alla cykla! De som inte ramlar omkull är ju de som redan kunde cykla….

Du skulle sannolikt inte flyga med en pilot som aldrig har övat i flygsimulator. Det är ju i flygsimulatorn som piloter regelbundet tränar utmanande situationer. Också vi på Learning4u tränar chefer i utmanande situationer. Vi människor lär oftast bäst med alla sinnen. 

 

Vi minns........

10% av det vi läser

20% av det vi hör

30% av det vi ser och hör

85% av det vi gör

William Glasser, Psykiater och forskare

Jag tror inte att jag behöver fortsätta längre, ni förstår nog vad jag menar. Bara för att man går en utbildning i ledarskap innebär det inte att man blir en bättre ledare och chef. Vad som behövs är att du sedan tar dina nya kunskaper och ger dig ut i organisationen och övar! Men i verkligheten vet både du och jag att det inte finns tid att ”öva” på sina medarbetare. Tänk dig att t ex träna uppsägningssamtal på en medarbetare.”

Kenth Dejenstam vd och grundare

Vår metod där du får lära med alla sinnen är ett koncept där deltagarna får möta professionella skådespelare som gestaltar medarbetare. Deltagaren får medverka i olika samtalssituationer som är hämtade från verkliga praktikfall och får rak och ärlig feedback efter varje samtal. Deltagaren agerar utifrån sin egen yrkesroll. Praktikfallen anpassas alltid till er verksamhet.

Våra utbildningar är oftast i form av halv- eller heldagar med kort teori och mycket praktik. Varje heldag kan köpas som fristående kurs eller som förstärkare av era egna program.

 

 

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.