learning4u logo

Kundcase

Några kunder berättar om varför de valde Learning4u och vad det gav för reslutat.

  • Arbetsmiljö Grundutbildning med träning
  • Förstärk varumärket med företagskulturen
  • Arbetsmiljö grundutbildning med träning
  • Svåra samtal

 

Arbetsmiljö Grundutbildning med träning

Så värnar Vinge om sina chefer och medarbetare

Så värnar Vinge om sina chefer och medarbetare

Advokatbyrån Vinge är specialister på affärsjuridik och har totalt 450 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Bryssel. Vinge är en modern och attraktiv arbetsgivare, som värnar om sina medarbetares sociala arbetsmiljö. Under hösten 2016 utbildade de sina chefer i organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2015:4.

Vinge har djup och bred kompetens i samtliga affärsjuridiska områden och får ofta utmärkelser för sina insatser för klienter. Under 2016 utsågs de bland annat till Årets arbetsrättsbyrå i klientundersökningen Arbetsrättsbarometern. En hög nivå, som avspeglas även internt.

Ivonn Popovic, HR-ansvarig på Vinge i Stockholm:
– Medarbetarna är nyckeln i Vinges framgång. Vi värnar om att hålla samma höga nivå internt som externt.

Satsar på arbetsmiljö
Vinges HR-avdelning jobbar kontinuerligt och målmedvetet för att vara i framkant inom HR-området. Då den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö kom tog de ett snabbt beslut att erbjuda alla sina chefer och ledarförebilder en gedigen utbildning i området. 
   – Det är vår skyldighet att förstå vårt uppdrag som chef, ledare och arbetsgivare när det kommer nya regler på arbetsmarknaden. Vi värnar verkligen om att våra ledare har den kunskap som gäller och hur de praktisk tar sig an den. Ledarskapet är ett av Vinges viktigaste strategiska områden, förklarar Ivonn.

Specialsydd för juristens roll
Utifrån tidigare erfarenheter och rekommendationer valde Ivonn att investera i en specialsydd utbildning med mycket praktik och rollspel med hjälp av skådespelare.
– De utgick ifrån verksamhetsnära situationer och hur lagkraven skulle kunna påverka verksamheten, berättar Ivonn som tror väldigt mycket på praktiska övningar.

Feedback från deltagarna
Att få öva den teoretiska kunskapen tillsammans med skådespelare visade sig vara en väl investerad satsning. 

“De praktiska övningarna var mycket verklighetstrogna och därmed verkligt utmanande men också lärorika. Istället för att bara tala teori fick jag uppleva hur jag reagerade på personen som satt på andra sidan bordet och jag blev tvingad att improvisera beroende på respons och reaktion. Att sedan få direkt feedback både från den personen (skådespelaren) och kollegorna var väldigt intressant.”

Christina Kokko, delägare och advokat.


“Superbra! Jag tror att vi alla kom därifrån lite klokare och kände att vi har en HR-avdelning vi kan få hjälp av. Denna dag stärkte mig som ledare.”

Lena Lundh, Teamledare Kontorsservice.

Ta AFS på allvar!
Ivonn: 
– Jag tycker att man ska ta organisatorisk och social arbetsmiljö på allvar. Vi ser utbildningen som en investering för det viktigaste vi har, medarbetarna. 

Läs mer om utbildningen som Vinge valde till sina ledare: Arbetsmiljöutbildning - Learning4u >> 

 

Förstärk varumärket med företagskulturen utifrån afsen

HR-satsningen som går under huden på hela företaget

HR-satsningen som går under huden på hela företaget

HR-satsningen som går under huden på hela företaget Neova som arbetar med bioenergi har framtiden framför sig och bryr sig om våra barns framtid. De äger och driver bland annat 13 fjärrvärmenät samt är leverantör av biobränslebaserad färdig värme till många industrier. Neova är också Sveriges största producent av Torv som bland annat används när man tillverkar odlingsjord av hög kvalitet.

HR-satsning
Hög kvalite finns även inom Neovas HR-arbete.
– Vi vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare som tar anställda och deras behov på allvar. Idag är det inte produkterna eller tjänsterna som skiljer oss från våra konkurrenter, utan hur vi behandlar våra medarbetare och våra kunder. Det är däri vi manifesterar vårt värde, säger Torbjörn Claesson, VD på Neova.

Gällande det fysiska arbetsmiljöarbetet har Neova kommit långt och inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet kände de att det fanns mer att arbeta med. Utifrån resultat från medarbetarundersökning och de nya arbetsmiljöreglerna (AFS 2015:4) valde Neova att investera i en extern ledarskapsutbildning.

Lösning
– Lösningen var att satsa på att ta in externa och erfarna processledare, och vi är mitt uppe i det förändringsarbetet just nu. Vi ser det inte som något quick-fix utan det är ett långsiktigt arbete att förändra och utveckla beteenden och ledarskapet. Vi är övertygande om att vi måste börja med ledarna, och utgå just från visionen och våra kärnvärden för att därefter involvera resterande medarbetare, men också låta dem vara en del av lösningen. Att ha en hög delaktighet, helt enkelt, berättar Torbjörn.

Investering och effekt
Sofie af Ekenstam, HR-chef på Neova berättar vidare om investeringen:
– För oss på Neova var det väldigt viktigt att välja en leverantör som vi visste var duktiga processledare, och verkligen kunde hjälpa oss att åstadkomma en positionsförflyttning kring ledarskap och vårt sociala arbetsmiljöarbete. Att välja en leverantör som på allvar kan hjälpa oss att skapa en varaktig förändring. Learning4u är kvalitetssäkrade, så valet var inte så svårt.

– Det vi kan se effekten av redan nu, är en högre medvetandegrad av att ledarna ser sina egna beteenden, både sina bra sidor och de som är utvecklingsbara. Fördelen är att teorin som sedan visar sig i ett praktiskt resultat, utgår ifrån den senaste forskningen.

– Skillnaden i den här chefsutbildningen jämfört med andra är att vi har med oss erfarna processledare som följer oss och finns med oss i vardagen. Så det är ingen energikick som håller i sig några dagar, utan något som går under huden på hela företaget och tvingar alla chefer och medarbetare att reflektera och ta ställning.

Tips till andra företag
Sofie vill även dela med sig några tips till andra företag som står i valet att välja leverantör inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Var oerhört noggranna i valet av leverantör för utbildningar inom ledarskap och organisatorisk och social arbetsmiljö. Ta gärna referenser från andra företag, hur deras upplevelse av leverantörerna ser ut. Var det en tillfällig energiboost eller var resultatet långtgående? Hur arbetar processledarna? Finns det tydliga mål och en tydlig process?

Och sist men inte minst är det bra om värderingarna mellan organisationen och leverantören/processledarna stämmer överens. Det är viktigt att det finns en långsiktighet, detta är ett arbete som löper över flera år.

Läs mer om utbildningen >>

 

Arbetsmiljö grundutbildning med träning


HR-chefen: Jag fick ut exakt vad jag hade förväntat mig...

Jag fick ut exakt vad jag hade förväntat mig.....

På många företag har de nya reglerna inom arbetsmiljölagen (AFS 2015:4) skapat medvind i HR-avdelningarnas arbete att få prioritera externa ledarskapsutbildningar. Samma gäller hos Kongsberg Automotive som under hösten utbildade 54 chefer.

Kongsberg Automotive är ett globalt och innovativt företag som agerar underleverantör i bilindustrin. De har ca 10 000 anställda totalt, varav ca 600 anställda i sverige. 
   – I vårt företag finns det ett stort intresse, förståelse och nyfikenhet i hur man kan hjälpa personalen att må bra, säger Annette Magnusson HR-chef på Kongsberg Automotive som varit den drivande att investera i en extern utbildare.

Utbildning
– Jag ville ha AFS:en, time management och stress dvs en tre komponent utbildning med både teori och praktik. Sen har utbildningsföretaget Learning4u fått fria händer att lägga upp utbildningen utefter de tre kriterierna. Jag tror det är nyttigt att lyssna på någon annan med erfarenheter av andra branscher och företag, berättar Annette som efter Learning4u:s givande frukostseminarium valde att investera i ledarskapsutbildningen.

Feedback
 – Jag fick ut exakt vad jag hade förväntat mig och upplägget var fantastiskt med kombinationen av teori och praktik. Duktiga föreläsare och suveräna skådespelare, det blev riktigt, riktig bra. Jag är jättenöjd med den satsningen.

 – Det många säger är att man går iväg på ledarskapsutbildning och så kommer man hem och lärt sig massor men aldrig fått öva på det. Det är faktisk flera chefer som har sagt att det är den bästa utbildning de någonsin har gått. Tror det är mycket dels för att man har fått bra teori men också att man har fått testa och prova. Det gör man oftast inte i utbildningarna.

– Några chefer har efter utbildningen tagit kontakt med mig och insett att deras team inte mår fullt så bra. Någon chef har känt att man har haft för mycket, vill ha mer info och verktyg för att hantera sin egen vardag. Det är positiva bitar i att man öppnar upp ögonen och återkopplar till HR.

Ta AFS:en på allvar
– Man måste ta AFS:en på allvar eftersom det är där sjukskrivningarna ökar. Se till att utbilda sina chefer och medarbetare i detta. Både kunskap i själva föreskriften, vad den säger och samtidigt också öppna ögonen hur man kan förebygga och förstå hur viktigt det är att medarbetarna mår bra. Där måste HR hjälpa till att lyfta cheferna, avslutar Annette som ett råd till andra HR-chefer och företag.

Vill du också investera i utbildningen som Kongsberg Automotive gjorde? 


Läs mer om våra arbetsmiljöutbildningar>>


Svåra samtal

Cheferna på Microsoft tränar med skådespelare

Vissa bitar av Microsofts kompetensutveckling har Helena Sjöberg och hennes kollegor på HR-avdelningen ansvar för. Helena berättar att de nyligen har genomfört en ny chefsträning där chefer får möjlighet att träna på svåra och viktiga medarbetarsamtal.

– Vi har valt att kalla det de viktiga samtalen för att inte definiera vad som är svårt men det är klart att chefsrollen kan vara väldigt krävande ibland och vi verkar för att cheferna ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Chefsträningen har Microsoft i samarbete med utbildningsföretaget Learning4u som skräddarsytt utbildningen efter verkliga case. Cheferna får då, på ett verklighetsförankrat sätt, träna med professionella skådespelare som simulerar olika situationer som kan uppstå i mötet mellan chefer och medarbetare.

– Som chef kan man möta aggression, man kan möta förtvivlan… ja, olika typer av känslor hos medarbetare. Då är det bra att i förhand ha övat på hur sådana samtal kan hanteras, menar Helena Sjöberg.

Läs mer om vår utbildning Svåra samtal >>

Lönesamtal med skådespelare
Noterat från ett frukostseminarium om lönesamtalet tillsammans med vår nya samarbetspartner Sysarb som arbetar med de viktiga HR-processerna, lönebildningLönesamtal är laddat och är ett av de ämnen som många chefer upplever som mest utmanande i sin chefsroll.Frukostmötet inleddes med en kort diskussion med exempel på bästa respektive sämsta lönesamtalet deltagarna upplevt. Det sämsta samtalet beskrevs av en av deltagarna där hon för ett antal år sedan fick reda på sin nya lön av chefen som gått runt och lagt lappar under skrivbordsunderlägget. Det bästa lönesamtalet var det som en annan av deltagarna kunde berätta om, hon hade haft ett lönesamtal där hon av sin chef fått en direkt återkoppling på sin egen prestation. Chefen var väl förberedd och hade konstaterat att hennes insats bidragit till att verksamheten nått sina mål, och därmed fick hon ett lönepåslag som gav ett kvitto på det.Två övningar genomfördes tillsammans med en skådespelare som agerade medarbetare med olika karaktär och med olika behov. Det blev en mycket uppskattad övning och två av deltagarna bjöd generöst på sig själva och visade sin professionalitet i hur samtal kan föras.Slutsatsen blev att vi var överens om vikten av att arbeta strategiskt med lönebildning, och att behovet av förberedelse, tydliga mål, lyhördhet och engagemang var ledord som deltagarna tog med sig därifrån för att sedan omsätta i lönesamtalet. Sammantaget ett lyckat frukostmöte med nya intryck.

Läs mer om vår utbildning Lönesamtal >>


Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.