learning4u logo

Att genomföra besvärliga samtal - som stärker arbetsmiljön

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud samt medarbetare

 

Mål

Deltagarna skall efter utbildningen förstå att lösta problem, tydlig kommunikation och ärlighet är en viktig byggsten i skapandet av en god arbetsmiljö.

Utbildningen skall vidare ge deltagarna insikt i att ett samtal omfattar så mycket mer än bara det som sägs t ex samtalsstruktur, ordval, röstläge, språkmelodi, kroppsspråk, förväntningar, föreställningar mm.

Metodik    

Cheferna får träna praktiskt på att genomföra svåra samtal utifrån de verktyg som förmedlas av vår kursledare som är specialist på området. Därefter tar de praktiska övningar med våra professionella skådespelare som agerar medarbetare vid. Samtalen utgår ifrån korta situationer ”case” som vi tar fram tillsammans med kunden.

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!