learning4u logo

Våra kunder

Här kan du ta del av några kunduttalanden och se vilka som är våra kunder. Under rubriken kundcase berättar våra kunder om hur det var att arbeta med oss.

Referens

"Södras lönebildning och lönesättning ska stödja Södras mål och affärsidé samt främja företagets produktivitets- och resultatutveckling. Som en del i att harmonisera gemensamma och samlade principer för lön är ett bra lönesamtal en viktig del i att långsiktigt uppnå detta. Därför valde vi Learning4u som har ett väl beprövat koncept där chefer får träna praktiskt i att genomföra lönesamtal och få konstruktiv feedback utgående från Södras löneprinciper. Detta görs med hjälp av professionella skådespelare som gestaltar medarbetare så att cheferna får träna på verkligheten innan den inträffar." Södra Skogsägarna utsågs 2018 till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i världens största employer branding-undersökning, Randstad Employer Brand Research

Christer Thörn

HR - Direktör, Södra Skogsägarna

Referens

"Arbetsmiljöutbildning för Hiltons chefer i juni 2016. Det var en otroligt givande utbildning med massor av erfarenheter att ta med sig för deltagarna. Har fått fortsatt positiv feedback både igår och idag. Vi var alla väldigt imponerade av skådespelarnas insatser och man uppskattade också mycket chefsverktyget för samtal."

Annika Ahlberg

HR Director at Hilton Stockholm,

Referens

"Vi är ju ett av Sveriges yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända. Därför har vi höga krav på på våra chefer. Learning4u har infriat våra högt ställda förväntningar."

Peter B Karlsson

Ledarutveckling HR, Karlstads Universitet

Referens

"Den bästa utbildningen jag gått! Jag är stolt att tillhöra ett företag som satsar på utbildningar med sådan kvalitét."

Jan E Dahlman

Senior Learning and Development Manager, ELECTROLUX

Referens

"Att gå rakt på sak i samtalen med skådespelare ledde till bättre medarbetarsamtal! Så uttryckte sig många nöjda chefer på TV4 efter en utbildningsdag med Learning4u. Cheferna som redan var mycket duktiga i att kommunicera fick nu tillfälle att träna live på improvisationsskådespelare som gav rak feedback efter samtalen och bidrog aktivt till chefernas utveckling som ledare."

Malin Häger

Administrativ chef för försäljningsavdelningen, TV4

Referens

"Vi har mycket bra chefer med god kommunikativ förmåga. Vi vill naturligtvis bibehålla den kvaliteten och ständigt förbättra oss. Därför valde vi träningsformen med skådespelare. BMWs goda varumärke förpliktar till att ständigt vara på topp! Utbildningen blev mycket uppskattad av våra chefer."

Annika Dörner

HR Manager, BMW Group Northern Europe

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.