learning4u logo

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

-Vad skulle hända i er organisation om medarbetare  till medarbetare eller chef till medarbetare eller medarbetare till chef var tydliga med såväl kritik som beröm?


Det handlar om att utveckla samarbetsförmågan som avspeglar sig i arbetsklimatet.  Målet med kursen i Feedback för alla är att organisationen nyttjar sin fulla kompetens genom samarbete, vilket innebär att ta eget ansvar och ta hjälp av andra. Det handlar också om att vara medveten om att ständig feedback både utvecklar beteende och kompetens. Därmed ökar motivationen och prestationerna samt hälsan (färre sjukdagar).

För  alla medarbetare som tillsammans vill öka samarbetet och minska stressen.

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla får kunskap om hur man ger och tar kritik och beröm samt vikten av effektiv feedback. Medarbetare som går kursen bidrar till att stärka feedbackkulturen i verksamheten, och under kursen får deltagarna veta vad man ska tänka på när man ger feedback och även träna sin förmåga att ta emot konstruktiv feedback. Vi sätter ett gemensamt språk om hur var och en kan ge feedback som förstärker ett hållbart arbetsklimat. Feedback är en gåva som får människor att växa!

INNEHÅLL FÖR KURSEN FEEDBACK FÖR ALLA

  • Teori och dokumentation.
  • Deltagarna väljer sina vardagliga situationer.
  • Skådespelare gestaltar.
  • Deltagarna styr utgången av samtalet och kan få prova själva.
Teorin i "Feedaback för alla" utgår från Thomas Jordans forskning. Han är Docent, Ek.Dr, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

OM KURSEN FEEDBACK FÖR ALLA

Kursen genomförs under en halvdag som kunskapsteater. Kursen är företagsintern och anpassas till er verksamhet. Kursen kan köpas som fristående eller som förstärkare av era egna ledarskapsprogram. Kursdokumentation ingår.

Kunskapsteater är interaktiv teater med skådespelare som gestaltar chef och medarbetare i angelägna samtal. Deltagarna interagerar med skådespelarna. Kan genomföras med 10 -100 deltagare

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.