learning4u logo

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Vi hjälper er att gestalta och åskådliggöra vad icke önskvärda beteenden leder till om de ignoreras. Beteenden och attityder som lätt smittar kan vara medarbetare som;

- överpresterar men har en oacceptabel attityd.

- sprider rykten.

- tar för sig på andras bekostnad.

- som har en tyst negativ attityd.

Seminariet bygger på interaktivitet där deltagarna bestämmer vilka situationer som är utmanande i vardagen. Tillsammans binder vi ihop värdeorden till önskad kultur.  Har ni värdegrunden har vi metoden för att levandegöra och involvera medarbetarna. Seminariet förstärker ett hålbart arbetsklimat.

Läs också om att leda på distans

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår metod är Kunskapsteater  -  3,5 timme

Vi kombinerar erkänd forskning inom ledarskap och kommunikation med upplevelsebaserad träning med kursledare och skådespelare. Vi tillämpar interaktiv teater där chefer och medarbetare är med och levandegör era värdeord.  Gruppstorleken kan vara allt från 15 - 150 deltagare. Vi har sedan 2001 utbildat fler än 20 000 chefer och medarbetare.

Kursledare och skådespelare

Våra kursledare har gedigen chefsbakgrund och välmeriterad pedagogisk förmåga. Skådespelarna är utbildade inom improvisationsteater och har egen arbetslivserfarenhet från näringslivet för att helt och fullt kunna agera trovärdigt i sina medarbetarroller.

När seminariet är klart har vi.....

  • Tydliggjort vilka beteenden som är viktiga för att nå framtida utmaningar respektive vilka som upplevs som hindrande.
  • Kopplat de beteenden som lyfts fram i diskussionerna till er värdegrund.
  • Vi sätter ett gemensamt språk om hur var och en kan ge positiv feedback som förstärker ett hållbart arbetsklimat.

 

 

Kontakta Kenth Dejenstam så får du veta mer: 070-777 03 31,  kenth@learning4u.se eller  gärna kursledaren Yvonne Larsson direkt, se nedan.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.