learning4u logo

Värderingsstyrd kultur

Utbildning Värderingsstyrd kultur i kris och orostider 3 tim : Digitalt eller IRL

Det är nu viktigare än någonsin att cheferna kliver fram och tillsammans med sina medarbetare tydliggör varför vi gör det vi gör och hur vi gör det för att möjliggöra en omstart.

En omstart som skapar energi och tillhörighet. Det man vet från forskningen är att en företagskultur som är involverande, omtänksam och har en tydlig vision är avgörande för en organisations långsiktiga ekonomiska framgång, särskilt i kristider. Men det visste du säkert redan. Men hur gör man? Webinariet ger konkreta råd och tips på hur du kan tänka och vad du kan göra.

Seminarieledare Anders Landgren har gedigen bakgrund av att hjälpa organisationer att levandegöra företagskulturen.  I dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar på människor. Istället ska vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att hitta sin egen motivation. Anders har genomfört dessa processer under många år och har ett praktiskt koncept som fungerar i vardagen.

Kontakta gärna Anders för mer info på 070-528 60 67 eller anders@learning4u.se

 

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utbildning IRL innebär att alla chefer får möta skådespelare som gestaltar medarbetare. Utbildningen är på 3 tim.

Utbildning digitalt innebär att du under 3 timmar  får se skådespelare som agerar medarbetare och chefer i olika samtalssituationer. Samtalssituationer som du får vara med och välja. Du får också vara interaktiv i utbildningen och prova på att vara chef eller medarbetare. 

 

 Nöjda kunder

Du får verktyg i hur man förstärker en värderingsstyrd kultur. 

  • Tydliggöra vilka nyckelbeteenden som är viktiga för att nå önskade resultat respektive vilka beteenden som upplevs som hindrande.
  • Varför säger 8 av 10 VD:ar att värdeorden inte sätter kulturen?
  • Varför starka kulturer är mer förändringsvilliga!
  • Hur ledningsgruppen arbetar med feedback som förstärker den önskade kulturen och därmed levandegör varumärket.
  • Ledningsgrupper som utövar emotionellt ledarskap får mer engagerade medarbetare.

När alla i organisationen lever värdegrunden blir varumärket starkt.  Seminariet är på 3 timmar och anpassas till era behov. För att sedan implementera den kultur som ni vill ha behövs flera halvdagsinsatser  med cheferna och medarbetarna. Skådespelare används då för att gestalta exempel på framgångsrika och destruktiva beteenden som avspeglar värdegrunden.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.