learning4u logo

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

För ledare och ledningsgrupper

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

 

Struktur skapar effektivitet.  Styrs din arbetstid till stor del av händelser? Hur får du kontroll över din arbetstid? Hinner du inspirera och motivera dina medarbetare? Om du leder på ett planerat och strukturerat sätt blir du effektivare.

Seminarieledare Anders Landgren har gedigen bakgrund av att hjälpa organisationer att levandegöra företagskulturen.  I dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar på människor. Istället behöver vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att de ska hitta sin egen motivation. Anders har genomfört dessa processer under många år med goda resultat. Hans koncept bygger på erkänd forskning och har en praktisk inriktning.

Kontakta gärna Anders för mer info på 070-528 60 67 eller anders@learning4u.se

 

AFA ger ekonomiskt stöd till företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal  och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

Detta innebär för privata företag att man kan få ekonomiskt stöd med 50 % av utbildningskostnaden om deltagarna är endast chefer. Om chefer och skyddsombud deltager i samma utbildning kan det ekonomiska stödet bli 70 %. 

Learning4u är godkänd utbildningsanordnare av Afa Försäkring.

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

 

 

 Nöjda kunder

Du får verktyg i hur man förstärker en värderingsstyrd kultur. 

  • Tydliggöra vilka nyckelbeteenden som är viktiga för att nå önskade resultat respektive vilka beteenden som upplevs som hindrande.
  • Varför säger 8 av 10 VD:ar att värdeorden inte sätter kulturen?
  • Varför starka kulturer är mer förändringsvilliga!
  • Hur ledningsgruppen arbetar med feedback som förstärker den önskade kulturen och därmed levandegör varumärket.
  • Ledningsgrupper som utövar emotionellt ledarskap får mer engagerade medarbetare.

När alla i organisationen lever värdegrunden blir varumärket starkt.  Seminariet är på 3 timmar och anpassas till era behov. För att sedan implementera den kultur som ni vill ha behövs flera halvdagsinsatser  med cheferna och medarbetarna. Skådespelare används då för att gestalta exempel på framgångsrika och destruktiva beteenden som avspeglar värdegrunden.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!