learning4u logo

Gör din ledningsgrupp effektivare

Gör din ledningsgrupp effektivare - träna ert samspel praktiskt med skådespelare

För ledningsgrupper som vill vara hållbart högpresterande

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp.

 

 

Upplever du bristande implementering, för mycket operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp. Men om du och ledningsgruppen inte vill vara en vanlig ledningsgrupp utan vill få ut mer av er verksamhet så behövs struktur och förtroende för varandra. Därför får ni teorier, modeller, praktikfall och träning på att omsätta de nya kunskaperna i praktiken genom att möta skådespelare som gestaltar kollegor och medarbetare.

Viktigt är att fullt ut både förstå och praktisera samtal, beslut och samspelsregler baserat på kraven för en god arbetsmiljö. Det gäller både inom ledningsgruppen och i dess relation till organisationen de är satt att leda. Det kräver en medveten koppling av både sakinnehåll, rutiner och gruppens dynamik i ledningsgruppens arbete med utgångspunkt i arbetsmiljöföreskrifterna. Här finns ett behov hos er att ytterligare utveckla både ledarskap och struktur, både teori och praktik.

"När vi frigjorde kraften i ledningsgruppen och började dra åt samma håll ökade glädjen i ledningsgruppen och de ekonomiska resultaten sköt fart. Rekomenderar utbildningen i högsta grad" Sagt av en VD i ett mellanstort företag.

________________________________________________

Innehåll

  • Introduktion, syfte mm
  • Arbetsmiljö Föreskrifter. Kort genomgång utifrån chefens ansvar
  • SIS Vägledning. Genomgång med fokus på det viktigaste för din ledningsgrupp
  • Hur du hanterar motstånd och konflikter
  • Konsekvenser för Ledningsgruppens arbete, struktur, ledarskap och team - dynamik
  • Övning och träning på ett antal specifika typsituationer med skådespelare
  • Förbättringar i ledningsgruppens egen process, kring sakfrågor, effektivitet och team – dynamik. Hur man boostar varandra
  • Avslutande reflektion och summering
  • Utvärdering av kursen
  • Kursmaterial med bl.a. två handböcker. se bild nedan.

ulric.jpg      

Ulric har arbetat som VD, chef i linjeposition och från stab i olika företag

Ulric Rudebeck är en internationell managementkonsult med ledningsgrupper som specialitet. Han har skrivit 5 böcker om ledarskap och personlig utveckling. Hans senaste böcker för ledningsgrupper är Glädjeskutt i ledningsgruppen och Din effektiva ledningsgrupp är praktiska handböcker och bygger på forskning och egna erfarenheter. 

Sagt om utbildningen:

"Ulric Rudebecks arbete i vår ledningsgrupp har betytt mycket för oss. Både för att utveckla strukturen i vårt arbete och betydelsen av att jobba med dynamiken. Speciellt att arbeta med gestaltning med skådespelare gav en riktig skjuts framåt för oss. Tydligare roller och lättare att både ge och be om hjälp och stöd under arbetet. Det förde oss närmare varandra och gav bra teamkänsla, vilken helt klart påverkade vår effektivitet. Jag kan rekommendera både formen och Ulric." Bitr. regionchef Dante Crespo, Peab Anläggning

Upplägg

4 halvdagar. IRL eller Digitalt. 50 % struktur och 50 % träning och omsättning för direkt tillämpning i ledningsgruppen.

Om ni är anslutna till AFA kan ni få ek.stöd upptill 90% av kurskostnaden.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.