learning4u logo

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud samt medarbetare

Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar att bygga ett arbetsklimat som främjar hälsa och trivsel. Att få kunskap om vikten av uppskattning och hur betydelsefullt det är med tydliga roller och realistisk målsättning. Att skapa en kultur som tillåter oss att få göra fel och som uppmanar till kvalitet i all form av feedback. Att varje deltagare får tillgång till egna förmågor som gagnar ett öppet och kommunikativt arbetsklimat.

Mål

Målet är att främja ett arbetsklimat som skapar trivsel och trygghet för att minska oro, rykten, osäkerhet, stress och sjukskrivningar.

 Innehåll

  • En halvdags workshop med chefer: här introduceras forskning och modeller om feedback med betoning på uppskattande återkoppling. Deltagarna får skatta sina egna svagheter och styrkor i förmågan att vara tydlig i sin kommunikation. Rollfördelning och vikten av nåbara målbilder presenteras. De första tecknen på stress och begynnande utmattning repeteras.
  • En halvdags workshop med chefer: varje deltagare övar på egna case mot en skådespelare, som ger känslomässig feedback på samtalet. Deltagarna får träna flera gånger för att varje samtal blir så relevant som möjligt. Övningarna gäller förutom positiv återkoppling, även tydlighet i rollfördelning och målsättning.

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.