learning4u logo

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud samt medarbetare

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Syfte

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna blir för den som utsätter andra för kränkande särbehandling och även för organisationen. Hur sätter man ned foten? Konsten att sätta gränser!

Om någon känner sig osynliggjord, förlöjligad, att i möten få uppleva att någon eller några suckar och himlar med ögonen när man pratar. Eller någon som blivit utsatt för en grabbig jargong eller någon som blivit utsatt för sexuella anspelningar som känns obehagliga. Då finns det sannolikt fler som blivit utsatta.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara:

  • samarbetssvårigheter
  • personkonflikter
  • arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
  • en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
  • hög sjukfrånvaro
  • hög personalomsättning

Chefens ansvar

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden om utbildningen är på minst 6 tim vid ett eller fler tillfällen. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Alla våra utbildningar

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtalet är ofta viktigare än lönebeskedet

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Vinnande Kundbemötande : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Självledarskap - de 4 principerna för att få självgående medarbetare

Självledarskap - de 4 principerna för självgående medarbetare

Medarbetare som leder sig själva, tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm. Men det kräver......

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som hanterar djurägare i kliniken. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Hur kan förebygga och hantera missnöjda djurägare?

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som är chef eller ledare i djursjukvården. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Skulle du önska att fler djurägare lämnar kliniken nöjda?

Självledarskap - de 5 principerna

Självgående medarbetare som tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm.

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Ni har kunskapen , vi har träningsmetoden med skådespelare. Tillsammans gör vi skillnad i era säljresultat.

Gör din ledningsgrupp effektivare

Gör din ledningsgrupp effektivare - träna ert samspel praktiskt med skådespelare

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp.

Svåra samtal - för ett hållbart arbetsklimat

Vår praktiska utbildning i svåra och känsliga samtal gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra svåra samtal med dina medarbetare.....

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

Förebygga Hot & Våld på jobbet 1 dag eller 2 halvdagar

SAM i praktiken

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Utbildning i konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Din bokningsförfrågan är mottagen.