learning4u logo

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud

Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen med fokus på AFS 2015:4 

Fakta i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud med fokus på nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). Praktikfall och interaktiva övningar tydliggör innehållet i föreskriften.  

  • Lagar, regelverk och föreskrifter som påverkar arbetsmiljön. Hur påverkar det min arbetsplats
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan
  • Olika metoder att undersöka arbetsförhållanden
  • Nya föreskriften AF 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som gäller från den 31 mars 2016
  • Hur förebygga och hantera arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
  • Praktiska tips hur företag kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö 

Färdighetsträning. Här omsätts kunskaperna med praktisk tillämpning. Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Cheferna får möta skådespelare som gestaltar medarbetare med olika arbetsmiljörelaterade problem. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching. 

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 Videoklipp   från en arbetsmiljöutbildning 2.29 min

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!