learning4u logo

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Din effektiva ledningsgrupp

Struktur och relation i samverkan, för mellanchefer

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp. Men om du och ledningsgruppen inte vill vara en vanlig ledningsgrupp utan vill få ut mer av er verksamhet så behövs struktur och förtroende för varandra. Därför får ni teorier, modeller, praktikfall och träning på att omsätta de nya kunskaperna i praktiken genom att möta skådespelare som gestaltar kollegor och medarbetare.

Viktigt är att fullt ut både förstå och praktisera samtal, beslut och samspelsregler baserat på kraven för en god arbetsmiljö. Det gäller både inom ledningsgruppen och i dess relation till organisationen de är satt att leda. Det kräver en medveten koppling av både sakinnehåll, rutiner och gruppens dynamik i ledningsgruppens arbete med utgångspunkt i arbetsmiljöföreskrifterna. Här finns ett behov hos er att ytterligare utveckla både ledarskap och struktur, både teori och praktik.

Innehåll

  • Introduktion, syfte mm
  • Arbetsmiljö Föreskrifter. Kort genomgång utifrån chefens ansvar.
  • SIS Vägledning. Genomgång med fokus på det viktigaste för din ledningsgrupp.
  • Hur du hanterar motstånd och konflikter.
  • Konsekvenser för Ledningsgruppens arbete, struktur, ledarskap och team - dynamik
  • Övning och träning på ett antal specifika typsituationer med skådespelare
  • Förbättringar i ledningsgruppens egen process, kring sakfrågor, effektivitet och team – dynamik. Hur man boostar varandra.
  • Avslutande reflektion och summering
  • Utvärdering av kursen

 

Ulric Rudebeck

Konsult är Ulric Rudebeck 

Ulric är en internationell managementkonsult med ledningsgrupper som specialitet. Han har skrivit 5 böcker om ledarskap och personlig utveckling. Hans senaste bok Glädjeskutt i ledningsgruppen är en praktisk arbetsbok för ledningsgrupper. 

Utgångspunkter är Arbetsmiljöverkets föreskrifter, (AFS 15:4) och SIS vägledande standard för Effektiva ledningsgrupper (WA3 2019)

Upplägg

4 halvdagar. IRL eller Digitalt. 50 % struktur och 50 % träning och omsättning för direkt tillämpning i ledningsgruppen.

Om ni är anslutna till AFA kan ni få ek.stöd upptill 70% av kurskostnaden.

 

Alla våra utbildningar

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtalet är ofta viktigare än lönebeskedet

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Vinnande Kundbemötande : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Självledarskap - de 4 principerna för att få självgående medarbetare

Självledarskap - de 4 principerna för självgående medarbetare

Medarbetare som leder sig själva, tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm. Men det kräver......

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som hanterar djurägare i kliniken. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Hur kan förebygga och hantera missnöjda djurägare?

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som är chef eller ledare i djursjukvården. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Skulle du önska att fler djurägare lämnar kliniken nöjda?

Självledarskap - de 5 principerna

Självgående medarbetare som tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm.

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Ni har kunskapen , vi har träningsmetoden med skådespelare. Tillsammans gör vi skillnad i era säljresultat.

Gör din ledningsgrupp effektivare

Gör din ledningsgrupp effektivare - träna ert samspel praktiskt med skådespelare

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp.

Svåra samtal - för ett hållbart arbetsklimat

Vår praktiska utbildning i svåra och känsliga samtal gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra svåra samtal med dina medarbetare.....

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

Förebygga Hot & Våld på jobbet 1 dag eller 2 halvdagar

SAM i praktiken

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Utbildning i konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.