learning4u logo

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

För chefer och/eller skyddsombud som har gått grundutbildningen

Dag 1   Fakta och färdighetsträning

Beskrivning av upplägg och innehåll

Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen samt hur en positiv arbetsmiljö skapar verksamhetsresultat.

Dag1. fakta genomgång med fokus på föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4).   

  • Lagar, regelverk och föreskrifter som påverkar arbetsmiljön. Hur påverkar det min arbetsplats
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan
  • Olika metoder att undersöka arbetsförhållanden
  • Föreskriften AF 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som gäller från den 31 mars 2016
  • Hur förebygga och hantera arbetsbelastning och kränkande särbehandling?
  • Praktiska tips hur företag kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med arbetsmiljö
  • Verktyg för att hantera stress
  • Time management

Dag 2. Färdighetsträning. Här omsätts kunskaperna med praktisk tillämpning. Cheferna tränar på dialogen för att skapa delaktighet. Cheferna får möta professionella skådespelare som gestaltar medarbetare med olika arbetsmiljörelaterade problem. Erfarna konsulter ger personlig feedback och coaching. 

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!