learning4u logo

SAM i praktiken

För chefer

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det dagliga arbetet kan låta enkelt. Vår erfarenhet är att en gedigen feedbackskultur förenklar arbetet för både chefen och medarbetarna. Kvaliteten på kommunikationen och den dagliga uppföljningen är nyckeln till en riskfri arbetsplats såväl fysiskt som psykiskt.

Syfte

Att skapa förutsättningar för utveckling av ett än mer tydligt ledarskap och därmed bygga grunden för utveckling mot önskvärt arbetsklimat. Återskapandet av trygghet i en kris kräver ett systematiskt, strukturerat och konsekvent ledarskap. Det går inte att implementera något nytt och förvänta att det ska följas och ske automatiskt. Ett strukturburet ledarskap innebär att återkommande, upprepat, frekvent och systematiskt förfina innehållet i metoderna och strukturen för att få resultat. Därför krävs långsiktighet i all utveckling av ledarskap.

Mål

Målet är att strukturen för ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras strävan mot gemensam vision. Målet är också att öka förutsättningarna för en långsiktig och hållbar utveckling av arbetsklimatet och företagskulturen som stärker önskade beteenden. Beteenden som är avgörande i all framgångsrik kommunikation med kunder och medarbetare.

Innehåll  

  • Introduktion av strukturen för ett tydligt och effektfullt ledarskap. Första steget består av ett konkret verktyg för att aktivera en målbild för önskat arbetsklimat, med syfte att skapa riktning, trygghet och tillit. Här introduceras också modell för hur ledare involverar sina medarbetare i framtagandet av en målbild. Hur kan cheferna planera och strukturera sitt ledarskap och därmed skapa förutsättningar för att på ett proaktivt sätt leda arbetsmiljöarbetet.
  • Modell presenteras för hur ledarna tillsammans med medarbetarna ska kunna skapa en överenskommelse om hur man ska nå önskad målbild. Här presenteras också principerna för hur ledarna kan skapa och etablera ett enkelt system för uppföljning av överenskommelsen. Konkret träning på feedback med skådespelare.

FAQ

  • Vad betyder SAM? Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Vad är syftet med SAM?  En företagskultur är alltid i rörelse på väg mot mer gemenskap och hållbarhet eller på väg mot suboptimering där egoperspektiv tar över och distansering blir synbar. Sam i praktiken handlar om att stärka de delar i ledarskapet som skapar förutsättningar för gemensamt syfte och tydlighet.
  • Vilka är de bärande principerna? De bärande principerna för ett stärkande och tydligt ledarskap är följande:
  1. Aktivera företagets vision
  2. Kom överens om tydlighet i uppdraget
  3. Följ upp kontinuerligt
  4. Ge värderad feedback

 

13418952_932307443503938_2149034613505818180_n-2

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 90%  av utbildningskostnaden om ett skyddsombud deltager i utbildningen.

AFAs erbjudande GÄLLER TILL DEN 30.6 2024.

Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

Vår kursledare är Anders Landgren

Anders har gedigen bakgrund av värderingsstyrt ledarskap under sin tid som HR chef i SkiStar koncernen där han ledde utvecklingsarbetet. I dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar av människor. Istället ska vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att hitta sin egen motivation.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Alla våra utbildningar

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtalet är ofta viktigare än lönebeskedet

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hur du leder på distans

Hur du leder på distans 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

Att leda på distans ökar kraven på struktur i ditt ledarskap

FEEDBACK FÖR ALLA

Utbildning feedback för alla : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Vinnande Kundbemötande : Digitalt eller IRL

3 eller 4 tim. Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Självledarskap - de 4 principerna för att få självgående medarbetare

Självledarskap - de 4 principerna för självgående medarbetare

Medarbetare som leder sig själva, tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm. Men det kräver......

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som hanterar djurägare i kliniken. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Hur kan förebygga och hantera missnöjda djurägare?

Professionellt bemötande i djursjukvården

För dig som är chef eller ledare i djursjukvården. Har du upplevt att krävande och gnälliga djurägare påverkar arbetsmiljön negativt? Skulle du önska att fler djurägare lämnar kliniken nöjda?

Självledarskap - de 5 principerna

Självgående medarbetare som tar ansvar fullt ut och levererar uthålligt är sannolikt varje chefs dröm.

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Säljträning med skådespelare lyfter er försäljning

Ni har kunskapen , vi har träningsmetoden med skådespelare. Tillsammans gör vi skillnad i era säljresultat.

Gör din ledningsgrupp effektivare

Gör din ledningsgrupp effektivare - träna ert samspel praktiskt med skådespelare

Upplever du bristande implementering, operativt fokus, bristande mätbarhet och uppföljning i er ledningsgrupp då sitter du i en alltför vanlig ledningsgrupp.

Svåra samtal - för ett hållbart arbetsklimat

Vår praktiska utbildning i svåra och känsliga samtal gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra svåra samtal med dina medarbetare.....

Vidareutbildning i OSA 2 dagar

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Grundutbildning OSA 1 dag eller 2 halvdagar

Friskfaktorer i arbetslivet 1 dag eller 2 halvdagar

Förebygga Hot & Våld på jobbet 1 dag eller 2 halvdagar

SAM i praktiken

SAM i praktiken är på två heldagar eller halvdagar och kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Samsyn - Värdegrund för alla

Samsyn - Värdegrund för alla : digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Ledarutveckling

Bli effektivare som chef genom att utöva ett bättre ledarskap.

Utbildning i konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad och får en länk till webbinariet dagen innan på em.