learning4u logo

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR alla

Arbetsmiljöutbildningar Digitalt eller IRL

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud

I ett tufft arbetsklimat har du som arbetsgivare en viktig roll. Då ökar kravet på cheferna att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, mår och presterar bra. Särskilt viktigt är att medarbetarna känner att de blir sedda, inkluderade och upplever ett tydligt ledarskap. Det är viktigt att cheferna tar reda på vad varje medarbetare behöver individuellt, säger professor Lena Zander på Uppsala universitet och får stöd av en undersökning från INSEAD.

 AFA Försäkring öppnar upp för ansökan fr.o.m. den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023. 2016 fick ca 3000 företag dela på 75 milj.kr. pengarna tog slut samma år. 2021 delar man ånyo ut 75 milj.kr.   

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal  och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

Detta innebär för privata företag att man kan få ekonomiskt stöd med 50 % av utbildningskostnaden om deltagarna är endast chefer. Om chefer och skyddsombud deltager i samma utbildning kan det ekonomiska stödet bli 70 %. 

Learning4u är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring.

Sagt om våra arbetsmiljöutbildningar

-”mötet med skådespelarna gjorde stor skillnad”

-”överraskande bra”

-”roligt och lärorikt” 

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi ibland skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom ledarskap och arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 ........................................................................................................................

Våra mest köpta arbetsmiljöutbildningar

SAM i praktiken

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det dagliga arbetet kan låta enkelt. Vår erfarenhet är att en gedigen feedbackskultur förenklar arbetet för både chefen och medarbetarna. Kvalite´n på kommunikationen och den dagliga uppföljningen är nyckeln till en riskfri arbetsplats.

Läs mer

Hur du leder på distans

Styrs din arbetstid till stor del av händelser? Hur får du kontroll över din arbetstid? Hinner du inspirera och motivera dina medarbetare? Om du leder på ett planerat och strukturerat sätt blir du effektivare och mår bättre.

Läs mer

Att genomföra utmanande svåra samtal på distans eller IRL

Cheferna får träna praktiskt på att genomföra svåra samtal utifrån de verktyg som förmedlas av vår kursledare som är specialist på området. Därefter tar de praktiska övningar med våra professionella skådespelare som agerar medarbetare vid. Samtalen utgår ifrån korta situationer ”case” som vi tar fram tillsammans med kunden.

Läs mer 

Kränkande särbehandling och mobbing

Utbildning i att upptäcka trakasserier/kränkande särbehandling och att genomföra känsliga samtal fär att stävja icke önskvärda beteenden.

Läs mer

Covid-19 krisens negativa påverkan på företagens interna trygghet har skapat ett stort behov av att återskapa tryggheten genom ett tydligt ledarskap. Ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras uppdrag att få kunder att följa Folkhälsomyndighetens covid-19 restriktioner.

Läs mer

Friskfaktorer i arbetslivet 

Som gedigen forskning visar så är frekvent feedback, uppskattning och att bli sedd en stor anledning till att hålla sig frisk på arbetsplatsen såväl psykiskt som kroppsligen. Likaså tydliga roller, mål och att kunna påverka sin situation. 

Läs mer

Förebygga Hot & Våld på jobbet

Att eskalera ett redan pågående hot eller lugna ner känslorna kan gå på en sekund. Kommunikationen, inställningen, intentionen och erfarenheten är nödvändig för att förhindra våldshandlingar. 

Läs mer

Grundutbildning OSA

-med fokus på AFS 2015:4 och chefens samtal med sina medarbetare. Utbildningen syftar till att ge deltagarna den kunskap de behöver för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen med fokus på AFS 2015:4 

Läs mer

Krishantering - avlastningssamtal                                                    En utbildning där deltagarna, under trygga omständigheter, får träna på att möta människor som befinner sig i kritiska skeden och emotionell obalans på ett respektfullt, säkert och medmänskligt sätt.

Läs mer

Vidareutbildning OSA

Utbildningen syftar till att ge chefer och skyddsombud vidareutbildning och verktyg för att kunna hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, för att säkerställa att man lever upp till de krav som ställs i föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Läs mer

 

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack!

Din bokningsförfrågan är mottagen.