learning4u logo

Alla våra utbildningar

När ni har förändringar, - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. tbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt.Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.

 

 

Alla våra utbildningar

Svåra samtal

Utbildning Svåra samtal

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtal

Bra och tydligt genomförda lönesamtal bidrar både till individens och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder en kurs som lär chefer att hålla effektiva och professionella lönesamtal.

Feedback för verksamhetsstyrning

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Medarbetarsamtal

Utbildning Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare där medarbetaren får mål som känns meningsfulla för honom/ henne och som är tydligt kopplade till enhetens och verksamhetens mål.

Uppsägningssamtalet

Utbildning Uppsägningssamtal

Att säga upp eller meddela en medarbetare om att hon eller han är övertalig är en grannlaga uppgift som många chefer bävar inför.

Säljutbildning

Säljträning med otraditionell metodik

Hur många ursäkter från dina säljare ska du behöva tåla? Det här är utbildningen för dig som upplever att tjat och traditionella säljutbildningar ger för litet eller inget alls!

Leda sig själv och ledan andra

Leda sig själv och leda andra

Syftet med utbildningen är att skapa en grund för en systematisk och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön och företagskulturen.

SAMARBETE ELLER INTE?

SAMARBETE ELLER INTE?

Ge kunskap om och verktyg för hur deltagarna framgångsrikt kan leda och samverka utifrån sin egen personlighet och egna förutsättningar.

Levandegör varumärket ledningsgruppen

Levandegör varumärket

För ökad medarbetar - och kundlojalitet genom att förstärka varumärket med det känslomässiga innehållet.

FEEDBACK FÖR ALLA

FEEDBACK FÖR ALLA

Det handlar om att utveckla samarbetsförmågan som avspeglar sig i arbetsklimatet . Målet med kursen i Feedback för alla är att organisationen nyttjar sin fulla kompetens genom samarbete, vilket innebär att ta eget ansvar och ta hjälp av andra.

KUNDBEMÖTANDE

KUNDBEMÖTANDE

Utbildningens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i kommunikation och en förståelse för att bemötandet är ett konkurrensmedel samt lyfta vikten av det egna beteendets påverkan på kommunikationen.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.