learning4u logo

Alla våra utbildningar för chefer

När ni har förändringar,  - har vi verktygen!
Idag utsätts chefer och medarbetare för ständiga förändringar och upplever ständig otillräcklighet och därmed stress. Nya chefer, nytt administrativt system, kvalitetssystemet som ska revideras, arbetsmiljödokumenten som ska fram, rykten om flytt till aktivitetsbaserat kontor, lönerevision som vi är mitt uppe i………
Eller som en chef uttryckte det, ”idag måste man ha fokus på allt, hela tiden”!
Då behövs trygga chefer som kan leda med tydlighet och empati! 

Alla våra utbildningar för medarbetare är oftast på 4 timmar och kan användas för att förstärka eller komplettera era utbildningsprogram. Utbildningar som lotsar organisationen ständigt framåt. Vi kan också erbjuda konsultinsatser i samband med våra utbildningar.
Svåra samtal

Utbildning Svåra samtal

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtal

Bra och tydligt genomförda lönesamtal bidrar både till individens och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder en kurs som lär chefer att hålla effektiva och professionella lönesamtal.

Feedback för verksamhetsstyrning

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Uppsägningssamtalet

Utbildning Uppsägningssamtal

Att säga upp eller meddela en medarbetare om att hon eller han är övertalig är en grannlaga uppgift som många chefer bävar inför.

Leda sig själv och ledan andra

Leda sig själv och leda andra

Syftet med utbildningen är att skapa en grund för en systematisk och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön och företagskulturen.

Levandegör varumärket ledningsgruppen

Levandegör varumärket

För ökad medarbetar - och kundlojalitet genom att förstärka varumärket med det känslomässiga innehållet.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.