learning4u logo

Värderingsstyrd kultur - för alla

Utbildning i värderingsstyrd kultur

För alla medarbetare

För dig som vill ha konkreta verktyg för att påverka företagskulturen. På vilket sätt hänger värderingar, attityder och beteenden ihop? Du får insikter i hur du leder med värderingar? Hur du väcker engagemang och ansvarstagande?

Värderingsstyrda bolag växer mer och har bättre lönsamhet. Resultatet är entydigt och ger samma samband som tidigare år mellan en stark företagskultur, tillväxt och avkastning. Visar en studie* av 600 företag i Sverige.

Värdeorden är så mycket mer än fina ord i en guldram bakom receptionsdisken! Det handlar om att omsätta värdegrunden i vardagen för alla. Därmed sätts kulturen!

Hur skapar man ökad kund- och medarbetarlojalitet genom sina medarbetares beteenden. Beteenden som förstärker varumärket i praktisk handling varje dag. Många företag har lagt mycket tid och energi på att ta fram sina värdeord. Men alltför ofta läggs mindre engagemang på nästa steg. Steget som gör skillnad!

Fyll värdeorden med emotionellt innehåll så blir det levande och gör skillnad i varje möte med kunder. Därmed ökar också företagets förmåga att attrahera såväl nya medarbetare som nya kunder. 

*Wildfires årliga studie. 


Seminarieledare Anders Landgren har gedigen bakgrund av att hjälpa organisationer att levandegöra företagskulturen. att i dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar av människor. Istället ska vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att hitta sin egen motivation. Anders har genomfört dessa processer under många år och har ett praktiskt koncept som fungerar i vardagen.

2 - 4 timmar inspirationsseminarie. Antal deltagare 10 – 100. Seminariet genomförs av en seminarieledare och två skådespelare.

Några kunder som vi arbetat med:  

 Företagskultur-kundmeny.pdf

 

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.