learning4u logo

SAM i praktiken 1/2 dag + 1/2 dag + 1/1 dag

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud

SAM i praktiken kan kombineras med utbildningen "Hur du leder på distans"

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det dagliga arbetet kan låta enkelt. Vår erfarenhet är att en gedigen feedbackskultur förenklar arbetet för både chefen och medarbetarna. Kvaliteten på kommunikationen och den dagliga uppföljningen är nyckeln till en riskfri arbetsplats.

Syftet

Att skapa förutsättningar för utveckling av ett än mer tydligt ledarskap och därmed bygga grunden för utveckling mot önskvärt arbetsklimat. Återskapandet av trygghet i en kris kräver ett systematiskt, strukturerat och konsekvent ledarskap. Det går inte att implementera något nytt och förvänta att det ska följas och ske automatiskt. Ett strukturburet ledarskap innebär att återkommande, upprepat, frekvent och systematiskt förfina innehållet i metoderna och strukturen för att få resultat. Därför krävs långsiktighet i all utveckling av ledarskap.

Mål

Målet är att strukturen för ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras strävan mot gemensam vision. Målet är också att öka förutsättningarna för en långsiktig och hållbar utveckling av arbetsklimatet och företagskulturen.

 

Innehåll  

  • En halvdags workshop med chefer: Här introduceras strukturen för ett tydligt och effektfullt ledarskap. Första steget består av ett konkret verktyg för att aktivera en målbild för önskat arbetsklimat, med syfte att skapa riktning,

trygghet och tillit. Här introduceras också modell för hur ledare involverar sina medarbetare i framtagandet av en målbild. Hur kan cheferna planera och strukturera sitt ledarskap och därmed skapa förutsättningar för att på ett proaktivt sätt leda arbetsmiljöarbetet.

  • En halvdags workshop med chefer: Modell presenteras för hur ledarna tillsammans med medarbetarna ska kunna skapa en överenskommelse om hur man ska nå önskad målbild. Här presenteras också principerna för hur ledarna kan skapa och etablera ett enkelt system för uppföljning av överenskommelsen. Konkret träning på feedback med skådespelare

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!