learning4u logo

SAMARBETE ELLER INTE?

SAMARBETE ELLER INTE?

Ge kunskap om och verktyg för hur deltagarna framgångsrikt kan leda och samverka utifrån sin egen personlighet och egna förutsättningar.

 

Hur svårt kan de va´?

Praktisk utbildning för chefer och/eller medarbetare

Genom att öka förståelsen för såväl det egna som andras beteenden kommer deltagarna att kunna möta medarbetare, chefer, kollegor och kunder på ett klokare och mer framgångsrikt sätt. Verktyget är även en bra utgångspunkt i feedback.

                        

MÅLET ÄR ATT...

 • Skapa ett gemensamt språk för beteende
 • Bli tryggare i mötet med medarbetare och kollegor m fl.
 • Lära känna sig själv och andra på ett annorlunda sätt.
 • Uppskatta och dra nytt av olikheter istället för att lägga energi på att irritera sig.
 • Ha kul tillsammans!

Innehåll

 • Kommunikation och ledarskap
 • Feedbackövning: Hur uppfattas JAG?
 • DISC, kommunikationsstil genomgång av Marstons beteende modell
 • Genomläsning av egen rapport.
 • Feedback på eget beteende från kollegor
 • Egen handlingsplan för effektivt samarbete

Utbildningen är alltid företagsanpassad och utformas i samarbete med uppdragsgivaren vad avser såväl innehåll som form (halvdagar, heldag, kvällstid).

Kursledare är Annica Galfvensjö som är beteendevetare och har ett förflutet som personalchef med tyngdpunkt på ledarskap och utvecklingsfrågor. I sin konsultroll arbetar Annica främst inom områdena ledarskap (t.ex Situationsanpassat ledarskap), teamutveckling, kommunikation och konflikthantering. Annica är författare till de praktiskt orienterade böckerna: ”Utvecklingssamtal – Varför? Hur?”, ”Svåra lägen tuffa samtal”, ”Rekrytering och intervjuteknik”.

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.