learning4u logo

Hur uppfattas du?

Hur uppfattas du? Utbildning med DISC halvdag

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

HUR fungerar din arbetsgrupp?

HUR möter du personer du har svårt att nå fram till?

Hur uppfattas du?

 

Kursledare är Annica Galfvensjö som är beteendevetare och har ett förflutet som personalchef med tyngdpunkt på ledarskap och utvecklingsfrågor. I sin konsultroll arbetar Annica främst inom områdena ledarskap (t.ex Situationsanpassat ledarskap), teamutveckling, kommunikation och konflikthantering. Annica är författare till de praktiskt orienterade böckerna: ”Utvecklingssamtal – Varför? Hur?”, ”Svåra lägen tuffa samtal”, ”Rekrytering och intervjuteknik”.

Denna utbildning genomförs IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

I syfte att skapa en ökad förståelse för den egen ledarstilen/beteendestilen samt hur den påverkar min omgivning föreslår vi att vi utgår ifrån Marstones beteendemodell/teori. Ju mer vi kan och vet om oss själva desto tydligare blir vi i vår kommunikation. Vi kan lättare förstå och vara med och påverka hur vi uppfattas, bli mer medvetna om hur vi uppfattar andra och skapa en förståelse för vilka konsekvenserna blir när vi ibland, utan att ens ha reflekterat, vet hur någon eller något är. Resultatet blir att vi kan använda vår energi till att dra nytta av olikheterna istället för att slösa med den genom att irritera oss. Att kunna använda verktyget som bygger på DISC modellen är att lägga ytterligare en dimension till att, i sin ledarroll, kunna förhålla sig till och möta olika människor på olika sätt. Verktyget passar väl in som ett underlag för

 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal
 • Feedback
 • Effektivt samarbete - sammansättning av grupper

Praktisk utbildning för chefer och/eller medarbetare

 Genom att öka förståelsen för såväl det egna som andras beteenden kommer deltagarna att kunna möta medarbetare, chefer, kollegor och kunder på ett klokare och mer framgångsrikt sätt. Verktyget är även en bra utgångspunkt i feedback.

                        

MÅLET ÄR ATT...

 • Skapa ett gemensamt språk för beteende
 • Bli tryggare i mötet med medarbetare och kollegor m fl.
 • Lära känna sig själv och andra på ett annorlunda sätt.
 • Uppskatta och dra nytt av olikheter istället för att lägga energi på att irritera sig.
 • Ha kul tillsammans!

Innehåll

 • Kommunikation och ledarskap
 • Feedbackövning: Hur uppfattas JAG?
 • DISC, kommunikationsstil genomgång av Marstons beteende modell
 • Genomläsning av egen rapport.
 • Feedback på eget beteende från kollegor
 • Egen handlingsplan för effektivt samarbete

Utbildningen är alltid företagsanpassad och utformas i samarbete med uppdragsgivaren vad avser såväl innehåll som form (halvdagar, heldag, kvällstid).

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.