learning4u logo

Utbildning Förändringsledning : Digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Hörd eller överkörd? Få saker kostar företag, organisationer och individer mera – i pengar och psykiskt lidande – än dålig förändringsledning. Stora och ständigt återkommande omorganisationer: nytt IT-system, ny chef och nya arbetsmetoder, hopslagning av avdelningar och företag - eller bara nya arbetsuppgifter för individen.

Men hur gör man i praktiken när medarbetarna behöver gå från att känna sig överkörda och kränkta till att bli engagerade och samarbetsvilliga?

Teorin ”The Change Grid” (av PhD in psychologi Cynthia Scott och PhD in Sociologi Dennis Jaffe) och kryddar med några redskap från Miller/Rollnicks evidensbaserade samtalsteknik för förändring, ”Motivational Interviewing” (MI).

Vi använder skådespelare för att deltagarna ska kunna att praktisera sina nya kunskaper på motsträviga och oengagerade eller motarbetande medarbetare. -Deltagarna får agera i en trygg miljö för att expandera sin bekvämlighetszon.

Vår kursledare är Anders Vestin, som med 30 år i IT- och Telecom-branschen, varit med om och kunnat dra slutsatser av åtskilliga mer eller mindre lyckade förändringar. Han är utbildad i förändringsledning, diplomerad coach och arbetar idag som konsult/utbildare.

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Förändringens fyra rum. Motivation Intervju. Workshop.
 • Genomgång av Förändringens olika ”rum” (faser).
 • Kommunikation – MI – konsten att ställa öppna frågor.
 • Workshop – utifrån situationen nu och vad som lett fram dit
 • Sammanfattning.

Vikten av att ha med sig hela organisationen vid förändring.

 • Exempel på situationer. Skådespelare gestaltar.
 • Deltagarna delas in i grupper. Varje grupp enas om en eller ett par olika beteenden som är utmanande. Två skådespelare gestaltar chef och medarbetare med gruppens hjälp.
 • Reflektion.

varje deltagare skriver ner två olika situationer som är utmanande att kommunicera kring. Dessa mailas till kursledarna senast en vecka innan utbildningen.  

Samtalsträning.

 • Genomgång av chefsverktyg i svåra samtal och positiv feedback.
 • Egen träning med skådespelare som gestlatar motsträviga medarbetare där de nya kunskaperna tillämpas .
 • Sammanfattning

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.