learning4u logo

Kränkande särbehandling och mobbing 2 timmar

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud samt medarbetare

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna

Syfte

Att medvetandegöra vad som är kränkande särbehandling genom att gestalta dessa beteenden på scen. Klarlägga vilka konsekvenserna blir för den som utsätter andra för kränkande särbehandling och även för organisationen. Hur sätter man ned foten? Konsten att sätta gränser!

Om någon känner sig osynliggjord, förlöjligad, att i möten få uppleva att någon eller några suckar och himlar med ögonen när man pratar. Eller någon som blivit utsatt för en grabbig jargong eller någon som blivit utsatt för sexuella anspelningar som känns obehagliga. Då finns det sannolikt fler som blivit utsatta.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling kan vara:

  • samarbetssvårigheter
  • personkonflikter
  • arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
  • en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
  • hög sjukfrånvaro
  • hög personalomsättning

Chefens ansvar

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden om utbildningen är på minst 6 tim vid ett eller fler tillfällen. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!