learning4u logo

Uppsägning pga arbetsbrist

Utbildning uppsägning pga arbetsbrist

Uppsägningssamtal gestaltas av skådespelare. Fakta och starka känslor!

Reglerna om arbetsbrist är ofta förknippade med missförstånd och myter. Vi kommer att belysa de tre vanligaste misstagen (såväl tolkning av lagstiftning som samtalet med arbetstagaren), och förklara hur man går tillväga för att det ska blir rätt för båda parter.  Vi kommer Till vår hjälp har vi professionella skådespelare som gestaltar chef och medarbetare i samtalssituationerna. Vi möts på Zooms och länk till webinariet skickas ut dagen innan.

Utbildningen genomförs av Annica Galfvensjö, vår konsult inom ledarskap och kommunikation, författare till bl.a. Svåra lägen - tuffa samtal och Georg Frick som är specialist på praktisk arbetsrätt, författare till bl.a. Arbetsrätt - en handbok för chefer.

annica hog upplosn

 

Behöver du träna själv i de svåra samtalen? Företagsanpassat för 4 -15 deltagare

Även om uppsägningen grundar sig på en tydlig arbetsbrist och sakfrågan är ”lätt” avklarad så möter du en människa som ställs inför avgörande förändringar. Ofta minns den uppsagde känslan och en del av orden i uppsägningssamtalet många år efteråt.Därför är det viktigt för såväl medarbetaren som arbetsgivaren att skiljas med respekt. Därmed främjar vi goda relationer och ett gott varumärke.

Att säga upp eller omplacera medarbetare är oftast svårt, du möter en människa vars tillvaro drastiskt kommer att förändras av ditt budskap. Även om uppsägningen grundar sig på en tydlig arbetsbrist och sakfrågan är ”lätt” avklarad så möter du en människa som ställs inför avgörande förändringar.

Att bli respektfullt bemött och sedd i ett möte där man får ett tufft budskap underlättar för alla inblandade.

Vi erbjuder utbildning/träning av era chefer så att de är förberedda på samtalet och genomföra det med fokus på bemötandet av personen de har framför sig.

Vår metod bygger på att vi lär med alla sinnen och är ett koncept där deltagarna aktivt medverkar i olika samtalssituationer som är hämtade från så autentiska och vardagliga samtalssituationer som möjligt. 

I syfte att skapa bestående resultat bygger våra utbildningar alltid på 20% teori och 80% praktisk träning.

Deltagarna får utöver en teoretisk plattform praktiskt träna på att genomföra samtal inom det aktuella området. Vår kursledare har lång erfarenhet av att arbeta med små och stora grupper med denna problematik. Våra övningar bygger på att deltagarna, utifrån i förväg framtagna samtalssituationer - ”cases”, får möta våra professionella skådespelare som gestaltar medarbetare i de valda situationerna.

Vårt upplägg är på 4 timmar för IRL med en kursledare och skådespelare. Deltagarna sitter i mindre grupper och turas om att agera chef eller observatör.

För digital utbildning är den på 3 timmar med en kursledare och skådespelare.

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!