learning4u logo

Konflikthantering

Utbildning Konflikthantering : Digitalt eller IRL

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

 Frågor till chefen

-Hur agerar du när några i din grupp inte kommer överens?

-Hur hanterar du beskyllningar och anklagelser?

-Hur avbryter di ett pågående gräl?

-Vad gör du när ingen vågar tala klarspråk?

Konflikter kan antingen främja utvecklingen eller förpesta arbetsklimatet.

Välj digital utbildning eller IRL där vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 

Det här är några exempel på situationer som kan förekomma. I kursen Konfliktkompetent ledarskap utgår vi från vad som aktuellt för den enskilda gruppen.

Konflikthantering

Vad gör du när:

- två medarbetare har en konflikt med varandra – exempel: de kan knappt vara i samma rum, alla blir påverkade av den tryckta stämningen. Gruppen börjar ta parti och två läger börjar bildas. En av dem har sjukskrivit sig.

- du som chef har en konflikt med en medarbetare- exempel: din medarbetare har tappat förtroendet för dig som chef och börjar sprida skvaller bakom ryggen på dig om ditt ledarskap.

- du som chef har en konflikt med din chef – exempel: du upplever att din chef inte lever upp till de värderingar ni har, och brister i sitt omdöme. Hen är ingen förebild för dig, och du behöver ge feedback på hur du upplever situationen.

Kort beskrivning  av utbildningen       Halvdag eller heldag

  • Vi tar fram de case som är relevanta för gruppen att träna på.
  • Deltagarna väljer ut de situationer som är aktuella för var och en.
  • Vi går igenom en teorimodell.
  • Teorin utgår från NVC, Nonviolent Communication.
  • Du får träna mot skådespelare som gestltar din motpart!

Din förmåga att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.  Nytt roligt sätt att lära på. Du får träna på skarpa situationer med skådespelare som gör att det känns verkligt och engagerande. Skådespelarna agerar olika typer av personer. Efter träningen kan du hantera konflikter och låsta situationer bättre genom att du får ett större självförtroende genom egen träning och ett lärande av andras hantering i situationerna. Du får praktiska verktyg som är väl beprövade teorier och modeller med akademisk status. Kursen utgår från Nonviolent Communication (NVC), ett verktyg för konfliktlösning som utvecklats av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg. NVC introducerades i Sverige 1987 och kallas populärt Giraffspråket.

 

- Två medarbetare har en konflikt med varandra?
Till exempelde kan knappt vara i samma rum, alla blir påverkade av den tryckta stämningen. Gruppen börjar ta parti och två läger börjar bildas. En av dem har sjukskrivit sig.

- Du som chef kommer inte överens med en medarbetare?
Till exempeldin medarbetare har tappat förtroendet för dig som chef och börjar sprida skvaller bakom ryggen på dig om ditt ledarskap. Du tycker medarbetaren maskar med arbetsuppgifterna och underpresterar.

- Du som chef har en konflikt med din chef?
Till exempel: du upplever att din chef inte lever upp till de värderingar ni har, och brister i sitt omdöme, det påverkar ditt arbete. Hen är ingen förebild för dig, och så här vill du inte jobba.

Det här är några exempel på situationer som kan förekomma. I kursen Konfliktkompetent ledarskap utgår vi från vad som aktuellt för den enskilda gruppen.

Kort beskrivning av utbildningen

  • Kursen kan ges som företagsanpassad eller öppen kurs under en halvdag eller heldag.
  • Vi tar fram verklighetstrogna case utifrån vad som är relevant för gruppen.
  • Deltagarna väljer ut de situationer som är mest aktuella för var och en.
  • Du får träna mot professionella skådespelare som gestaltar din motpart!
  • Vi går igenom en teorimodell med utgångspunkt i modern forskning och beprövade teorier.

Att praktiskt träna på att hantera samtal vid konflikter och skav på arbetsplatsen leder till att du som ledare blir tydligare, skapar förtroende och arbetsklimatet på arbetsplatsen blir bättre.

Med hjälp av skådespelare blir det här ett roligt och uppskattat sätt att lära på. Du får träna på autentiska samtalssituationer med skådespelare som skapar ett starkt engagemang, så som om det vore på riktigt. Genom egen träning och lärande genom att observera andra och reflektera utifrån samtalssituationerna så uppnås större självförtroende, ökad förståelse för konflikthantering och ökad egen konfliktkompetens. Kursen ger också praktiska verktyg genom väl beprövade teorier och modeller.

Din förmåga som chef att hantera konflikter, skav och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande och har även betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!