learning4u logo

Konfliktkompetent ledarskap i praktiken

Utbildning Konfliktkompetent ledarskap i praktiken

Dig som är chef eller ledare och till dig inom HR

Din förmåga som chef att hantera vardagliga konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande och arbetsklimatet som i sin tur påverkar gruppens effektivitet.

 Vad gör du när:

- Två medarbetare har en konflikt med varandra?
Till exempelde kan knappt vara i samma rum, alla blir påverkade av den tryckta stämningen. Gruppen börjar ta parti och två läger börjar bildas. En av dem har sjukskrivit sig.

- Du som chef kommer inte överens med en medarbetare?
Till exempeldin medarbetare har tappat förtroendet för dig som chef och börjar sprida skvaller bakom ryggen på dig om ditt ledarskap. Du tycker medarbetaren maskar med arbetsuppgifterna och underpresterar.

- Du som chef har en konflikt med din chef?
Till exempel: du upplever att din chef inte lever upp till de värderingar ni har, och brister i sitt omdöme, det påverkar ditt arbete. Hen är ingen förebild för dig, och så här vill du inte jobba.

Det här är några exempel på situationer som kan förekomma. I kursen Konfliktkompetent ledarskap utgår vi från vad som aktuellt för den enskilda gruppen.

Kort beskrivning av utbildningen:

  • Kursen kan ges som företagsanpassad eller öppen kurs under en halvdag eller heldag.
  • Vi tar fram verklighetstrogna case utifrån vad som är relevant för gruppen.
  • Deltagarna väljer ut de situationer som är mest aktuella för var och en.
  • Du får träna mot professionella skådespelare som gestaltar din motpart!
  • Vi går igenom en teorimodell med utgångspunkt i modern forskning och beprövade teorier.

Att praktiskt träna på att hantera samtal vid konflikter och skav på arbetsplatsen leder till att du som ledare blir tydligare, skapar förtroende och arbetsklimatet på arbetsplatsen blir bättre.

Med hjälp av skådespelare blir det här ett roligt och uppskattat sätt att lära på. Du får träna på autentiska samtalssituationer med skådespelare som skapar ett starkt engagemang, så som om det vore på riktigt. Genom egen träning och lärande genom att observera andra och reflektera utifrån samtalssituationerna så uppnås större självförtroende, ökad förståelse för konflikthantering och ökad egen konfliktkompetens. Kursen ger också praktiska verktyg genom väl beprövade teorier och modeller.

Din förmåga som chef att hantera konflikter, skav och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande och har även betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

 

 

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.