learning4u logo

Arbetsmiljön och Covid-19 1 dag eller 2 halvdagar

För chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud samt medarbetare

Covid-19 krisens negativa påverkan på företagens interna trygghet har skapat ett stort behov av att återskapa tryggheten genom ett tydligt ledarskap. Ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras uppdrag att få gästen att följa Folkhälsomyndighetens covid-19 restriktioner.

Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för att vilja utveckla ett än mer tydligt ledarskap och medarbetarskap. Allt för att kunna möta effekten av covid – 19 krisen och stärka varumärkets trygghet både internt och externt.

Mål

Målet är att ledarskapet ska ge trygghet hos medarbetarna i deras uppdrag att få kunden att följa Folkhälsomyndighetens covid-19 restriktioner. Målet är också att öka förutsättningarna för servicepersonalen att genom kunskap om påverkansteknik och positiv kommunikation få gästerna att följa covid-19 restriktionerna, utan att de känner sig kontrollerade.

Innehåll 

 Workshop med ledarna: Här introduceras strukturen för ett tydligt och effektfullt ledarskap bestående av verktyg för att aktivera en målbild med syfte att skapa riktning, trygghet och tillit. Modell presenteras för att tillsammans med medarbetarna skapa en överenskommelse om hur covid-19 restriktionerna ska hanteras i varje möte med varje gäst. Här presenteras också hur ledarna kan skapa och etablera ett enkelt system för uppföljning av överenskommelsen, samt konkreta exempel på värderad feedback och mötesretorik.

  • Workshop med servicepersonal: Inriktning mot påverkansteknik och positiv kommunikation. Här presenteras konkreta tekniker för positiv påverkan. Deltagarna får testa olika metoder för att effektivt kunna påverka kunden att följa covid-19 restriktionerna, utan att den samma känner sig kontrollerad. Här tydliggörs också konkreta metoder för hantering av klagomål och värdeskapande service.

 Återskapandet av trygghet i en kris kräver ett systematiskt, strukturerat och konsekvent ledarskap. Det går inte att implementera något nytt och förvänta att det ska följas och ske automatiskt. Ett strukturburet ledarskap innebär att återkommande, upprepat, frekvent och systematiskt förfina innehållet i metoderna och strukturen för att få resultat. Därför krävs långsiktighet i all utveckling av ledarskap.

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Privata företag kan få ekonomiskt stöd upp till 70% av utbildningskostnaden. Fråga oss som är godkänd utbildningsanordnare av AFA, Kenth Dejenstam, 070-777 03 31, kenth@learning4u.se

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.