learning4u logo

Krishantering - avlastningssamtal 1 dag eller 2 halvdagar

Chefer och/eller arbetsmiljö/skyddsombud

 

En utbildning där deltagarna, under trygga omständigheter, får träna på att möta människor som befinner sig i kritiska skeden och emotionell obalans på ett respektfullt, säkert och medmänskligt sätt.

Med utgångspunkt i vår pedagogik (20% teori och 80% träning) får deltagarna träna på olika samtalssituationer genom att möta professionella skådespelare.

De teorier som förmedlas är väl beprövade och står på gedigen forskningsgrund .

Träningen sker I små grupper.

Mål

Efter utbildningen skall deltagarna på ett insiktsfullt och medmänskligt sätt kunna:

  • Skapa respektfulla möten i svåra situationer.
  • Vara förtrogen med samtalsverktyg som bl a Fischer (m.fl.) ”Guide för emotionellt bemötande”.
  • Förhålla sig till och möta andra människors känslomässiga uttryck.
  • Se, förstå och hantera egna känslor som kommer fram i svåra möten. Det vill säga uppleva en ökad självkännedom.
  • Känna igen krisens olika faser och ha en känsla av hur man förhåller sig i de olika skeendena.

Innehåll

”Modell” för emotionellt bemötande Fischer m.fl.

Cullbergs kriskurva samt hur vi kan bemöta personer

Personlig integritet och gränssättningar

Träning med professionell skådespelare

 

Våra arbetsmiljöutbildningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer som omsätts i praktisk träning. Därför använder vi skådespelare som gestaltar medarbetare i träningssituationerna och kursledare som har kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö. De teorier som används är evidensbaserade.

Alla utbildningar företagsanpassas för att ge störst effekt utifrån kundens behov. Utbildningsformen är antingen digital eller IRL.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!