learning4u logo

Chefens viktiga samtal

Att vara chef skulle vara ett drömjobb bara man slapp de besvärliga och svåra samtalen med sina medarbetare! Sagt av en deltagare före träningen.

Alla våra utbildningar grundar sig på modern samtalsmetodik och beprövade teorier. Träna med skådespelare så blir du tydligare och säkrare i de svåra och känsliga samtalen med dina medarbetare!

 

Fakta 
Anpassas till er verklighet
Genomförs av konsult och skådespelare
Utbildning 4 timmar

 

Feedback för verksamhetsstyrning

Feedback för verksamhetsstyrning

Syftet med utbildningen är att utveckla feedbackkulturen. En kultur som underlättar att ni når målen. Detta gör ni genom att träna chefernas förmåga att ge och ta feedback. Därmed sätts kulturen och kommer då att omfattas av alla.

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Medarbetarsamtal

Utbildning Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare där medarbetaren får mål som känns meningsfulla för honom/ henne och som är tydligt kopplade till enhetens och verksamhetens mål.

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtal

-Är ett bra lönesamtal viktigare än lönebeskedet? Om lönebeskedet känns rättvist och begripligt så är samtalet många gånger viktigare än beskedet. Vi vet, eftersom att vi studerat fler än 7 500 lönesamtal! 

Svåra samtal

Utbildning Svåra samtal

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

NYHET! Svåra samtal för nya chefer

Slipp jobbiga samtal, skjut upp dom!

Konflikthantering

Konflikthantering

Din förmåga som chef att hantera konflikter och svåra situationer påverkar i hög grad ditt eget personliga välbefinnande, men kan även ha betydelse för hela organisationens arbetsklimat.

Chefsboost för enskild träning

Chefsboost för enskild träning

Med hjälp av en coach och en skådespelare. Tränar vi dig som vill bli modigare, tydligare och mindre pressad i din chefsroll. Det handlar om att kliva fram och sätta ned foten.

Värderingsstyrd kultur

Värderingsstyrd kultur

Resultatet är entydigt och vi kan konstatera samma samband som tidigare år mellan en stark företagskultur, tillväxt och avkastning. Värderingsstyrda bolag växer mer och har bättre lönsamhet visar en färsk studie* av 600 företag i Sverige.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.