ed doctors buy original viagra in uk women and viagra pictures which is better levitra cialis or viagra online pharmacy reviews cialis what exactly does prednisone look like study valtrex picture viagra main office
learning4u logo

Articles in Category: Blogg

Skrota Utvecklingssamtalet!

Låter det mer och mer, och jag kan bara hålla med. Vad som egentligen ska skrotas är den gamla modellen med färdiga frågor och därmed fel fokus. Vad medarbetaren upplever är med all säkerhet kontroll och känner obehag inför att leva upp till ”mallen”. Cheferna upplever också obehag och samma dilemma med att göra rätt, följa upp och titta på resultat. Vad gjordes och vad gjordes inte. För det mesta stressframkallande för båda parter!

Men hur följer vi upp målen, prestationerna och beteenderna då? De är ju ändå lönegrundande?

Vi fortsätter att träffas, naturligtvis, men oftare. Gärna två gånger i månaden. Jag har nu träffat många företag som använder One-to-One, ett samtal på ca en kvart där chefen ställer en enda fråga:” Hur går det? Berätta…” Sedan LYSSNAR chefen. Inte håller tyst med huvudet surrandes av egna tankar utan verkligen lyssnar. Engagerat och med empati, så att medarbetaren får hela utrymmet och känner sig hörd och bekräftad.

Då kommer chefen att bilda sig en uppfattning och ta del av medarbetarens syn på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Enligt NVC, Marshall Rosenbergs metod så säger han: ”Alla människor finner själv lösningar på problem genom att ha någon som lyssnar med empati och är helt närvarande, utan att ge råd, döma eller komma med tyckanden.”

Kan man lära sig det? Absolut! All träning ger resultat…

Konsult/kursledare och partner Yvonne Larsson, Learning4u


Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.

Länk skickas senast dagen innan webbinariet.