learning4u logo

Samtal som är svåra

Samtal som är svåra

Energitjuvar
Jag vågar påstå att de flesta av oss bär på samtal som vi borde ha, samtal som ligger som energitjuvar och som vi gång på gång prioriterar bort på grund av att vi gruvar oss för att genomföra dem.

Att tydligt och respektfullt kunna möta människor kring frågor som är svåra att ta upp kräver mod men även kunskap. I min värld är mod att trotsa sin rädsla men jag tror också att vi kan reducera den genom att öka vår kunskap.

Vad är ett svårt samtal?
Att berätta för någon att han/hon lider av en obotlig, dödlig sjukdom är ett svårt samtal. Ur det perspektivet är det få andra samtal som är riktigt svåra. Frågor som är svåra att ta upp i ett arbetsrelaterat sammanhang blir vid en jämförelse hanterbara och överkomliga - de har ju det gemensamt att det ofta finns en lösning på problemet. 

Svåra samtal i arbetslivet blir svåra för att vi gör dem svåra! Den fantasi vi har av vad samtalet kommer att väcka ökar risken för att vi borrar ner oss i problem istället för att lyfta blicken och se lösningar. Att få konstruktiv, om än negativ, feedback innebär ju en möjlighet till utveckling. Det är i många fall när den negativa feedbacken passerat ”bäst före” datum som ett samtal blir svårt.

Det gamla talesättet ”Tala är silver. Tiga är guld.” stämmer inte alltid. Ibland är det precis tvärtom. Genom att våga tala ger du både dig själv och den det berör möjligt att komma vidare och inte fastna i något som med tiden kan bli ett stort bekymmer för er båda och i värsta fall även för verksamheten.

Även den som berörs måste få tid!
Ett svårt samtal är inte bara ett samtal, det är inledningen av en process där även den som berörs måste få tid att landa i situationen. Han/hon måste få en möjlighet att ta budskapet till sig, reagera och när tiden är mogen delta i en diskussion kring hur lösningen skall se ut. 

Det finns inget som heter en diplomatiskt handgranat!
När vi desperat försöker hitta en väg ur dilemmat med att genomföra det svåra samtalet ligger det nära till hands att fundera över om budskapet går att framföra på ett så finkänsligt sätt som möjligt. ”Om jag är taktfull och vänlig så kanske jag mildrar effekten av det jag har att säga?” Glöm det! 

Ju snabbare desto mindre svårt
Ju snabbare ett problem tas upp desto större chanser har du att reda ut det på ett klokt och konstruktivt sätt. Det är ett faktum att samtalet du måste genomföra bara blir svårare och svårare ju länge tiden lider. Det finns även en stor risk för att det uppstår rykten om någon har problem, vilket ju bara förvärrar situationen. Ju längre tiden går innan något görs, desto mer energi kommer att förbrukas av både dig och den det berör.


6 tips som hjälper dig att genomföra konstruktivta och klokta samtal

  1. Gå rakt på sak och var tydlig med varför du bett om samtalet och vad du vill åstadkomma. Kom ihåg att tuffa besked är tuffa besked och det stjälper mer än hjälper att linda in budskapet.

  2. Stäm av att ditt budskap nått fram genom att be personen du talar med upprepa vad han eller hon hört dig säga.

  3. Använd ”jag budskap”, var inte budbärare utan se till att du kan stå för vad du säger och vet vad du talar om. Undvik att försvara dig om du blir kritiserad.

  4. Fokusera på vad det skulle innebära om ni kom tillrätta med det som inte är bra. För företaget, avdelningen, kollegorna och för personen det berör?

  5. Vänta ut känslor, lyssna och bekräfta.

  6. Avsluta med att summera vad ni talat om.

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium 9/2 där jag ger smakprov ur vår populära utbildning - SVÅRA SAMTAL. Läs mer här >>


ANNICA GALFVENSJÖ


Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.