learning4u logo

Interaktiv teater - Interaktiv utbildning

INTERAKTIV TEATER   -  INTERAKTIV UTBILDNING

Vår metod för samtalsträning med interaktiv teater som också kallas interaktiv utbildning. Vi kombinerar evidensbaserade teorier inom ledarskap och kommunikation med upplevelsebaserad pedagogik.

Med vår metod får deltagarna lära med alla sinnen. Deltagarna får möta en erfaren konsult som förmedlar relevanta teorier och leder träningen. Därefter får deltagarna träna på olika samtalssituationer med professionella skådespelare som gestaltar medarbetare, kollegor eller kunder. De deltagare som inte agerar är då observatörer och ger feedback efter en observatörsmall. Deltagaren får medverka/interagera i olika samtalssituationer som är hämtade från verkliga praktikfall och får rak och ärlig feedback efter varje samtal av observatörerna och skådespelaren i sin roll som medarbetare. Deltagaren agerar utifrån sin egen yrkesroll och sina egna erfarenheter.

Våra utbildningar är oftast i form av halv- eller heldagar med kort teori och mycket praktik 20% teori och 80% praktik. Kurserna följer alltid samma struktur oavsett om det är 8 eller 300 deltagare. Det blir bara på lite olika sätt. Är gruppen stor, så arbetar vi från scen med ett par skådespelare som visar på olika förhållningssätt och vilka konsekvenser de kan få. Är det mindre grupper får deltagarna träna praktiskt genom att möta en skådespelare som agerar medarbetare. Varje utbildning kan användas som fristående kurs eller som förstärkare av era egna program.

Avsikten med vår metod är att deltagarna ska bli säkrare genom att träna på verkligheten innan den inträffar och därmed oftare nå önskat resultat. Deltagarna får alltid en kort teori i form av ett verktyg som är evidensbaserat. Fokus läggs sedan på att göra, på interaktivitet. Deltagarna får därför möta professionella improvisationsskådespelare som gestaltar medarbetare eller kunder/kollegor.

Vi kombinerar samtalsmetodik med skådespelare som agerar utifrån case. Metoden visar på ett tydligt sätt betydelsen av: struktur, orden, rösten och kroppsspråket i samtalen. Deltagarna får interagera utifrån samtalssituationer i form av case som är hämtade från praktikfall. Praktikfall från kundens verksamhet. Samtalen avslutas med konstruktiv feedback från deltagarna och skådespelarna. Feedback som förstärker framgångsrika beteenden och dåliga slipas av.

Kenth Dejenstam maj 2018

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.