learning4u logo

HR-satsningen som går under huden på hela företaget

HR-satsningen som går under huden på hela företaget

HR-satsningen som går under huden på hela företaget Neova som arbetar med bioenergi har framtiden framför sig och bryr sig om våra barns framtid. De äger och driver bland annat 13 fjärrvärmenät samt är leverantör av biobränslebaserad färdig värme till många industrier. Neova är också Sveriges största producent av Torv som bland annat används när man tillverkar odlingsjord av hög kvalitet.

HR-satsning

Hög kvalite finns även inom Neovas HR-arbete.
    – Vi vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare som tar anställda och deras behov på allvar. Idag är det inte produkterna eller tjänsterna som skiljer oss från våra konkurrenter, utan hur vi behandlar våra medarbetare och våra kunder. Det är däri vi manifesterar vårt värde, säger Torbjörn Claesson, VD på Neova.

Gällande det fysiska arbetsmiljöarbetet har Neova kommit långt och inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet kände de att det fanns mer att arbeta med. Utifrån resultat från medarbetarundersökning och de nya arbetsmiljöreglerna (AFS 2015:4) valde Neova att investera i en extern ledarskapsutbildning.

Lösning

– Lösningen var att satsa på att ta in externa och erfarna processledare, och vi är mitt uppe i det förändringsarbetet just nu. Vi ser det inte som något quick-fix utan det är ett långsiktigt arbete att förändra och utveckla beteenden och ledarskapet. Vi är övertygande om att vi måste börja med ledarna, och utgå just från visionen och våra kärnvärden för att därefter involvera resterande medarbetare, men också låta dem vara en del av lösningen. Att ha en hög delaktighet, helt enkelt, berättar Torbjörn.

Investering och effekt

Sofie af Ekenstam, HR-chef på Neova berättar vidare om investeringen:

– För oss på Neova var det väldigt viktigt att välja en leverantör som vi visste var duktiga processledare, och verkligen kunde hjälpa oss att åstadkomma en positionsförflyttning kring ledarskap och vårt sociala arbetsmiljöarbete. Att välja en leverantör som på allvar kan hjälpa oss att skapa en varaktig förändring. Learning4u är kvalitetssäkrade, så valet var inte så svårt.

– Det vi kan se effekten av redan nu, är en högre medvetandegrad av att ledarna ser sina egna beteenden, både sina bra sidor och de som är utvecklingsbara. Fördelen är att teorin som sedan visar sig i ett praktiskt resultat, utgår ifrån den senaste forskningen.

– Skillnaden i den här chefsutbildningen jämfört med andra är att vi har med oss erfarna processledare som följer oss och finns med oss i vardagen. Så det är ingen energikick som håller i sig några dagar, utan något som går under huden på hela företaget och tvingar alla chefer och medarbetare att reflektera och ta ställning.

Tips till andra företag

Sofie vill även dela med sig några tips till andra företag som står i valet att välja leverantör inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Var oerhört noggranna i valet av leverantör för utbildningar inom ledarskap och organisatorisk och social arbetsmiljö. Ta gärna referenser från andra företag, hur deras upplevelse av leverantörerna ser ut. Var det en tillfällig energiboost eller var resultatet långtgående? Hur arbetar processledarna? Finns det tydliga mål och en tydlig process?

Och sist men inte minst är det bra om värderingarna mellan organisationen och leverantören/processledarna stämmer överens. Det är viktigt att det finns en långsiktighet, detta är ett arbete som löper över flera år.

Vill du också investera i samma upplägg som Neova? >>

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Skicka en förfrågan

Förfrågan

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
Skickar...

Tack för ditt meddelande!

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.