learning4u logo

Levandegör varumärket ledningsgruppen

Levandegör varumärket

För dig i ledningsgruppen

För ökad medarbetar - och kundlojalitet genom att förstärka varumärket med det känslomässiga innehållet.

Resultatet är entydigt och vi kan konstatera samma samband som tidigare år mellan en stark företagskultur, tillväxt och avkastning. Värderingsstyrda bolag växer mer och har bättre lönsamhet visar en färsk studie av 600 företag i Sverige. (Studien görs en gång per år av Wildfire).

Du får verktyg i hur man levandegör varumärket. 

  • Tydliggöra vilka nyckelbeteenden som är viktiga för att nå önskade resultat respektive vilka beteenden som upplevs som hindrande.
  • Varför säger 8 av 10 VD:ar att värdeorden inte sätter kulturen?
  • Varför starka kulturer är mer förändringsvilliga!
  • Hur ledningsgruppen arbetar med feedback som förstärker den önskade kulturen och därmed levandegör varumärket.
  • Ledningsgrupper som utövar emotionellt ledarskap får mer engagerade medarbetare.

Skådespelare används för att gestalta exempel på framgångsrika och destruktiva beteenden som avspeglar värdegrunden. När alla i organisationen lever värdegrunden blir varumärket starkt.  Seminariet är på 3 timmar och anpassas till era behov.

"Det logiska får oss att förstå och det emotionella får oss att agera!"

Seminarieledare Anders Landgren har gedigen bakgrund av att hjälpa organisationer att levandegöra företagskulturen. att I dagens samhälle förstår vi att direktstyrning inte fungerar av människor. Istället ska vi utveckla medarbetarnas talanger, kunskaper och kompetens för att hitta sin egen motivation. Anders har genomfört dessa processer under många år och har ett praktiskt koncept som fungerar i vardagen.

 Nöjda kunder

 

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.