learning4u logo

Säljutbildning

Säljträning med otraditionell metodik

Säljare B2B av tjänster och produkter

Hur många ursäkter från dina säljare ska du behöva tåla? Det här är utbildningen för dig som upplever att tjat och traditionella säljutbildningar ger för litet eller inget alls!

Vad skulle hända om era säljare gjorde 20% fler kundkontakter per månad? 

”Volym är första formen av kvalitet”
Om du lägger allt fokus på att utveckla säljarnas kvalitet men inte får dem att först utveckla sin volym i antal kundkontakter, så kommer du sällan eller aldrig få en effekt av utbildningsinsatsen. Anledningen är att volymen i antal kundkontakter som regel är så låg att kvalitetsförbättringarna inte märks på utfallet.

"Du missar garanterat 100% av alla de skott du inte sköt!"  

Michael Jordan


Gör säljaren bara ett eller ett par kundkontakter under en dag, så påverkas han eller hon för stort av tur eller otur i sitt slutresultat, samtidigt som kvalitetsförbättringar inte ger någon ekonomisk effekt annat än att bli till en kostnad.

Om säljaren däremot får hjälp och kunskap att först lägga ett fokus på att få upp volymen av sina kundkontakter och därefter successivt öka kvaliteten i säljsamtalen, kommer det att ske omgående positiva effekter på omsättning och lönsamhet.

”Säljsamtalet är andra formen av kvalitet”
Men för att kvalitetsförbättringarna skall kunna användas, räcker det inte att säljarna får en teoretisk kunskap. Att idka försäljning innebär ett hantverk som består av 50% teoretisk kunskap och 50% praktisk kunskap. Därför måste säljare få en verklighetstrogen arena att öva riskfritt på.

En lojal och professionell säljare vågar sällan eller aldrig pröva nya och obeprövade tekniker och metoder i ett skarpt läge hos en kund under en viktig affärssituation. Därav behöver säljarna få möjligheten att träna och öva sina nya kunskaper riskfritt till dess att de samlade kunskaperna blir till en kompetens - först nu kommer säljaren att våga förbättra sin kvalitet praktiskt under kundsamtal.

Learning4u utvecklar säljare i syfte att skapa ett positivt slutresultat i det säljaren ansvarar för - d.v.s. skapa ett positivt ekonomiskt inflöde till bolaget. En säljare som blir till en kostnad har misslyckats. En säljare skall i alla lägen vara en vinst för bolaget.

Säljare idag använder sällan sin fulla kapacitet!
Vi på Learning4u använder erfarna och etablerade föreläsare som har såväl den teoretisk som praktiska kompetensen att ge säljare uppdaterad och adekvat kunskap. Detta ihop med att Learning4u använder sig av professionella skådespelare och därmed skapar riskfria och verklighetstrogna arenor att öva på för säljarna, skapas också de bästa förutsättningar för lönsam utveckling av din säljkår.
Efter denna utbildningsinsats skall säljarna ha 50% teoretisk kunskap och 50% praktisk kunskap . Dvs 100% eller annorlunda uttryckt säljaren använder sin fulla kapacitet.

Inga fler ursäkter från dina säljare! Kan vi inte utlova men att de blir avsevärt färre törs vi lova!

 

Vårkursledare Mats R. Nilsson har arbetat internationellt med ledarskap inom försäljning och är "fostrad" affärsmässigt i den japanska affärskulturen. Mats R. Nilson arbetar som föreläsare och rådgivare till affärsinriktade verksamheter. Med hjälp av en tydlighet och förenkling av säljarnas agerande, övergår det framtida resultatet från en chansartad prognos till ett statistiskt utfall - med fokus på ökad omsättning, förbättrad marginal och ökad mängd kunder. Detta samtidigt som säljarna får en trygghet och struktur i sitt arbete.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.