learning4u logo

Leda sig själv och ledan andra

Leda sig själv och leda andra

För chefer och ledare som vill utveckla sina praktiska ledarförmågor.

Syftet med utbildningen är att skapa en grund för en systematisk och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön och företagskulturen.

Utbildningen genomsyras av Arbetsmiljöverkets nya krav. Det handlar om att vara modig som chef, att vara tydlig och att vara empatisk.

Varför, hur och vad ska ha ett tydligt samband och stödas av daglig feedback på utfört arbete. 

Utbildningen ger deltagarna praktiskt användbara verktyg som bidrar till att de kan leda sina medarbetare på ett klokt, effektivt och individanpassat sätt samt skapa ett gemensamt språk kring ledarskap. Därför ingår träning i skarpa situationer med skådespelare som gestaltar dina medarbetare. Du ska vara märkbart bättre som chef efter träningen på att kunna hantera såväl svåra samtal som motiverande samtal med dina medarbetare.

Upplägget: byggs upp utifrån era behov med tre steg:

1. leda sig själv

2. leda andra och

3. leda verksamhet.

Eftersom ut bildningen bygger på att deltagarna utgår ifrån sina egna färdigheter så har det ingen betydelse om du har kort eller lång ledarerfarenhet.

Alla våra ledarutvecklingsprogram utgår från plattformar med gedigen forskningsgrund. Utifrån vald plattform bygger vi tillsammans med er ett anpassat ledarutvecklingsprogram för att nå avsedd effekt.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
Skickar...

Tack för ditt meddelande!

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.