learning4u logo

Uppsägningssamtalet

Utbildning Uppsägningssamtal

För chefer med personalansvar som vill att det ska bli rätt och tydligt!

Att säga upp eller meddela en medarbetare om att hon eller han är övertalig är en grannlaga uppgift som många chefer bävar inför.

Hur säger jag upp en medarbetare som är omöjlig att samarbeta med, som inte håller måttet, eller är övertalig?

  • Spelar det någon roll hur det görs?
  • Vad kan gå snett och kosta pengar?
  • Vad händer med människor i kris?
  • Vad händer med mig själv som chef?
  • Vad händer med de som är kvar?

Sanningen är att nästan ingen tycker om att lämna ett obehagligt besked till en anställd. Du riskerar alltid att riva upp en mängd känslor och reaktioner. Att säga upp eller meddela en medarbetare om att hon eller han är övertalig är en grannlaga uppgift som många chefer bävar inför. Det handlar om att vara tydlig. Annars är risken att medarbetaren ofta har svårt att ta till sig innehållet i budskapet. Det kan leda till stor förvirring, även bland övriga anställda. Med ett pressat tidsschema i övrigt och många uppgifter och människor att ta hänsyn till är det inte lätt att som chef vara så skicklig på uppsägningssamtalet som man kanske önskar.

Samtidigt är det en uppgift som ligger i chefsarbetet. Felaktigt genomfört kan det leda till att arbetsklimatet försämras med sjunkande kvalitet och produktivitet som följd och inte sällan att förtroendet för dig som chef undergrävs. Rädslan för att inte klara av uppsägningen på ett bra sätt gör att många ”smiter” från uppgiften eller genomför det på ett onödigt formellt sätt. Uppsägningar som sker med tydlighet, respekt och empati leder ofta till att den som måste lämna mår avsevärt bättre och risken för att den uppsagda ska hysa agg mot sin gamla arbetsgivare reduceras. Inte helt sällan landar dina uppsagda medarbetare upp hos en kund eller konkurrent!

Alla våra utbildningar grundar sig på modern samtalsmetodik och bebrövade teorier.

OM UTBILDNINGEN UPPSÄGNINGSSAMTAL

Utbildningen kan genomföras som heldag eller halvdag och som kunskapsteater eller egen träning. Alla våra upplägg för denna utbildning är företagsinterna med kursledare och skådespelare.

Egen träning innebär att alla cheferna får möta skådespelare som gestaltar deras medarbetare. Cheferna får träna i skarpa samtal som är anpassade till den egna arbetsplatsen. Cheferna sitter med 2 andra deltagare i ett eget rum. Kan genomföras med 3-30 deltagare.

Kunskapsteater är interaktiv teater med skådespelare som gestaltar chef och medarbetare i angelägna samtal. Deltagarna interagerar med skådespelarna. Kan genomföras med 10 -100 deltagare.

Anmäl dig gärna till våra populära frukostseminarier där du får smakprov på våra utbildningar!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!
Skickar...

Tack för ditt meddelande!

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.