learning4u logo

Utbildning Feedback i vardagen

Utbildning Feedback i vardagen

För chefer som vill säkra att medarbetrna når sina resultat!

Hur framför du feedback i det vardagliga arbetet till dina medarbetare. Feedback som upplevs som nyttig och styr mot målen.

Vad säger du till din medarbetare...

 -som oftast är tyst i era möten men som du tror har mycket att bidraga med? 

-som har gjort något bra?

-som smiter undan?

-som ofta kommer sent?

-som har negativ attityd?

Vår praktiska utbildning i Feedback gör dig på kort tid bättre rustad att genomföra konkret och tydligFeedback till dina medarbetare. Du får möta skådespelare som gestaltar medarbetare med olika bakgrund och temperament.Med vår upplevelsebaserade pedagogik med skådespelare, får du som chef möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter. Under kursen kommer du att stärka det du redan är bra på och förbättra det som är knepigt och svårt. Vi lovar att du kommer att bli berörd och ha roligt under kursen. Att ge Feedback kommer att upplevas som chefens viktigaste styrmedel!Med väl beprövade teorier, praktisk träning och personlig feedback som utvecklar dig får du också verktyg som fungerar och underlättar i din chefsroll.

 

"78% av medarbetarna säger
att de blir motiverade av att få
erkännande för vad de gör."


INNEHÅLL FÖR UTBILDNINGEN FEEDBACK

·         Forskning om Feedback

·         Feedbacksverktyg

·         Kropp – röst – intention

·         Spegling – parafraser

·         Praktisk träning

Teorin för Feedback utgår från Thomas Jordans arbete och publikationer. Thomas Jordan är docent vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet. Inspiration och tips hämtar vi även från  Guro Öjestads bok Feedback. Guro Öjestad är psykolog och verksam i Oslo.

Boka    

(Se också Feedback för alla)


Alla våra utbildningar grundar sig på modern samtalsmetodik och beprövade teorier.

Kursledare - Kontakta oss så berättar vi mer

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.