learning4u logo

Feedback för verksamhetsstyrning

31 maj Feedback för verksamhetsstyrning

Datum: 2018-05-31 Klockan 08:00

För dig med personalansvar och för dig som arbetar inom HR

      Relaterad bild

Syfte
Syftet med utbildningen är att utveckla feedbackkulturen. En kultur som underlättar att ni når målen. Detta gör ni genom att träna chefernas förmåga att ge och ta feedback. Därmed sätts  kulturen och kommer då att omfattas av alla. Det är chef och medarbetare som ger och tar feedback, det är kollegor emellan som ger och tar feedback. Vi åskådliggör feedbacksituationer med skådespelare.

Effekter
Utbildningens effekter mäts regelbundet med en feedbackmätare som används av alla medarbetare och påvisar skillnader över tid.
Tillsammans identifierar vi nyckelbeteenden som leder till mätbara ekonomiska resultat.

 Några tankar om betydelsen av feedback
”En väl fungerande feedbackkultur på arbetsplatsen, där man som medarbetare och chef får konstruktiv återkoppling om vad som fungerar bra och inte bra, är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga konflikter och främja en robust samarbetskultur." 
 Thomas Jordan, ek.dr, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

”För att nå företagets ekonomiska mål är verksamhetsstyrning och kompetensutveckling avgörande. Tydlig feedback blir då en väsentlig framgångsfaktor”.
Kenth Dejenstam, VD och grundare av Learning4u 

 

Plats:  Sveavägen 33, T-bana Hötorget, uppgång Olof Palmes gata, Stockholm
Tid:     31 maj 2018, Frukost serveras från 8.00, seminarium 8.30 - 10.00

Seminariet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro som inte meddelas en dag innan seminariet debiteras med 250 kr + moms.

  Boka plats

Kursledare

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.