learning4u logo

Chefens viktiga samtal

Att vara chef skulle vara ett drömjobb bara man slapp de besvärliga och svåra samtalen med sina medarbetare! Sagt av en deltagare före träningen.

Alla våra utbildningar grundar sig på modern samtalsmetodik och beprövade teorier. Träna med skådespelare så blir du tydligare och säkrare i de svåra och känsliga samtalen med dina medarbetare!

 

Fakta 
Anpassas till er verklighet
Genomförs av konsult och skådespelare
Utbildning 4 timmar

 

Svåra samtal

Utbildning Svåra samtal

Som chef måste du ibland ta svåra och känsliga samtal med dina medarbetare. Det kan exempelvis handla om att någon har en negativ attityd, motarbetar organisationen eller inte håller måttet.

Lönesamtal

Utbildning Lönesamtal

Bra och tydligt genomförda lönesamtal bidrar både till individens och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder en kurs som lär chefer att hålla effektiva och professionella lönesamtal.

Feedback för verksamhetsstyrning

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Uppfyller era chefer kraven på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Och kan de tillämpa den i vardagen? Utbildningen där du går från krav till praktiskt genomförande!

Medarbetarsamtal

Utbildning Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare där medarbetaren får mål som känns meningsfulla för honom/ henne och som är tydligt kopplade till enhetens och verksamhetens mål.

Uppsägningssamtalet

Utbildning Uppsägningssamtal

Att säga upp eller meddela en medarbetare om att hon eller han är övertalig är en grannlaga uppgift som många chefer bävar inför.

Leda sig själv och ledan andra

Leda sig själv och leda andra

Syftet med utbildningen är att skapa en grund för en systematisk och kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön och företagskulturen.

SAMARBETE ELLER INTE?

SAMARBETE ELLER INTE?

Ge kunskap om och verktyg för hur deltagarna framgångsrikt kan leda och samverka utifrån sin egen personlighet och egna förutsättningar.

Levandegör varumärket ledningsgruppen

Levandegör varumärket

För ökad medarbetar - och kundlojalitet genom att förstärka varumärket med det känslomässiga innehållet.

Boka din plats idag

Fyll i formuläret, välj seminarie och skicka.

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för din anmälan!

Du är nu inbokad.